obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - AKTUALITY
   a + NAŠE ÚSPECHY
   s ŠK. ROK 2018/2019
   a + SKOLSKÝ KLUB DETÍ
   s ŠKOLSKÝ ČASOPIS 37
   s UNPLUGGED
   s T5-2017 T9-2018
   s 2. CUDZÍ JAZYK
   s TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   s ŠKOLA V PRÍRODE
   s DEŇ ZEME
   a - eTWINNING
   IŽK
   ALF
   DESIATAČIK
   ŠKOLSKÁ TV
   ŠKOLSKÝ FACEBOOK 37ka
   JEDÁLNY LÍSTOK
   ZBOROVNA.SK
   s KONTAKTY
  
2. CUDZÍ JAZYK - VÝBER
VÁŽENÍ RODIČIA, MILÍ ŠIESTACI!
Dovoľujeme si Vás osloviť s oznamom, že Vaše dieťa bude mať povinnosť navštevovať od 7. ročníka 2. cudzí jazyk (nemecký/ruský) v alternatíve s prírodovedným predmetom, ktorý sa im ponúkne.
Tento zvolený predmet bude pre Vaše dieťa záväzný a bude v ňom pokračovať až do ukončenia 9. ročníka.  
Z uvedeného dôvodu sa dňa 24.3.2017 (piatok) uskutoční v našej škole popoludnie pod názvom: „CHCETE VEDIEŤ NEMECKY/RUSKY?“ v rámci ktorého bude mať Vaše dieťa a Vy možnosť spoznať, čo všetko v rámci vyučovania 2. cudzieho jazyka Vaše dieťa čaká.

Pripravené sú prezentácie jednotlivých jazykov, ukážky z vyučovacích hodín, rôzne zábavné aktivity, zaujímavosti o nemecky a rusky hovoriacich krajinách a možnosť porozprávať sa s učiteľmi cudzích jazykov o konkrétnych veciach, ktoré Vás zaujímajú.

Vaše dieťa dostane v priebehu popoludnia prihlášku, kde po zvážení výberu svojej voľby (2. CJ/alternatívna voľba) uvedie svoje rozhodnutie a odovzdá do konca mesiaca – marca 2017 (31.3.2017) vedúcemu PKCJ Mgr. M. Kokavcovi.
Zároveň si Vás touto cestou dovoľujeme pozvať v uvedený deň na toto podujatie.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť! 
img_0081.jpgimg_0094.jpg
 
img_9949.jpg
 RUSKÝ JAZYK
Русский язык
je najpoužívanejší slovanský jazyk.
Štáty: Rusko a veľa susedných krajín
Región: Východná Európa a Ázia
Počet hovoriacich: 167 miliónov
 
NEMECKÝ JAZYK
  Deutsch

jeden z najrozšírenejších jazykov.
Štáty: Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko
a 38 ďalších krajín

Región: Európa
Počet hovoriacich: 120 miliónov 
img_9950.jpg
 
PREDSTAVUJEME VÁM PREDMET RUSKÝ JAZYK
UČEBNICE, VÝBER Z PROJEKTOV ŽIAKOV

img_5992.jpgimg_5995.jpgimg_5997.jpg
img_6004.jpgimg_6010.jpgimg_6006.jpg
img_6062.jpgimg_6020.jpgimg_6031.jpg
img_6032.jpgimg_6041.jpgimg_6035.jpg
________________________________________________________________________________________________
PREDSTAVUJEME VÁM PREDMET NEMECKÝ JAZYK
VÝBER Z PROJEKTOV ŽIAKOV 
img_6213.jpgimg_6208.jpgimg_6225.jpg
img_6245.jpgimg_6302.jpgimg_6250.jpg
img_6231.jpgimg_6238.jpgimg_6306.jpg
img_6219.jpgimg_6230.jpgimg_6221.jpg
 _______________________________________________________________________________________________
Počas popoludnia je pripravená aj výstavka kníh, učebníc, slovníkov a pracovných zošitov z ruského a nemeckého jazyka, ktoré si môžete poprezerať a v prípade záujmu aj objednať.
Tešia sa na Vás učitelia cudzích jazykov: Mgr. Silvia VERBOVSKÁ, Mgr. Viera STARCOVÁ, Mgr. Monika HÁMOROVÁ a Mgr. Martin KOKAVEC
 _______________________________________________________________________________________________
POPOLUDNIE S CUDZÍM JAZYKOM - 24.3.2017
Rodičia a naši šiestaci sa dnes popoludní stretli s vyučujúcimi cudzích jazykov. Žiakom sme predstavili zaujímavý pohľad do sveta ruského a nemeckého jazyka. Starší žiaci, spoločne s p. učiteľkami Mgr. Silviou VERBOVSKOU a Mgr. Vierou STARCOVOU prezentovali žiakom ukážky z obidvoch jazykov: prezentácie, kvíz o krajine, učebnice a pracovné zošity, ktoré sa používajú pri výuke, ďalej slovníky, projektové práce a zošity žiakov.
Po občerstvení a rozhovoroch si žiaci a rodičia prezreli výstavku kníh, učebníc a slovníkov.
Milí rodičia a žiaci! Pripomíname Vám, že návratku so zvolenou voľbou je potrebné odovzdať vedúcemu PK CJ Mgr. Martinovi Kokavcovi do piatka - 31.3.2017.
Ďakujeme za Vašu účasť.   
Popoludnie s cudzím jazykom pripravili: Mgr. Viera STARCOVÁ, Mgr. Silvia VERBOVSKÁ a Mgr. Martin KOKAVEC
17457913_436788626660326_7563811879600473924_n.jpg17498394_436787876660401_6529425834390668265_n.jpg17425900_436756999996822_4625319983845892211_n.jpg
17309888_436795759992946_3616115714798826953_n.jpg17361670_436788646660324_8834103427771119918_n.jpg17499180_436788939993628_8940726598979037484_n.jpg
17426354_436788863326969_6575720176391431035_n.jpg17457297_436795473326308_3512387525076329868_n.jpg17499171_436795756659613_1596130546634299767_n.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web