obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - AKTUALITY
   s KALENDÁR
   a + NAŠE ÚSPECHY
   s UNPLUGGED
   a - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
   s T5-2018 T9-2019
   s TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   s ŠKOLA V PRÍRODE
   s DEŇ ZEME
   a - eTWINNING
   s FOTOGRAFOVANIE 2019
   ALF
   ZBOROVNA.SK
   s KONTAKTY
  
PROGRAM UNIVERZÁLNEJ PREVENCIE 
UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK

►►►UNPLUGGED◀︎◀︎◀︎ 

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj v školskom roku 2018/2019 realizuje jedinečný program univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi dospievajúcimi.

Program Unplugged je školský preventívny program, ktorý realizujú vyškolení učitelia  medzi žiakmi 8. ročníka.
 
V našej škole sú do programu zapojené všetky triedy 8. ročníka - 8.A a 8.B.
 
ČO SA ŽIACI NAUČIA?
- informácie o návykových látkach a dôsledkoch ich užívania
- riešiť problémy
- rozhodovať sa
- zvládať svoje emócie
- efektívne komunikovať
- vytvárať pozitívne vzťahy vo svojom okolí
- odolávať tlaku prostredia
- nevyhýbať sa zodpovednosti

Nadobudnutím týchto spôsobilostí sa žiaci stávajú odolnejšími voči užívaniu návykových látok.

Ako to bude prebiehať?
Program je rozdelený do dvanástich 45-minútových lekcií, ktoré bude realizovať vyškolený pedagóg v priebehu vyučovania. Žiaci si budú informácie a spôsobilosti osvojovať najrôznejšími aktivitami interaktívneho charakteru.
Súčasťou tohto programu bude  aj vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý má za úlohu zistiť mieru účinnosti tohto programu. Výsledky programu budú k dispozícii po jeho ukončení.
 
Program vedú: Mgr. Miroslava PANKEVIČOVÁ a Mgr. Monika HÁMOROVÁ 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web