obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - AKTUALITY
   s KALENDÁR
   a + NAŠE ÚSPECHY
   s UNPLUGGED
   a - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
   s T5-2018 T9-2019
   s TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   s ŠKOLA V PRÍRODE
   s DEŇ ZEME
   a - eTWINNING
   s FOTOGRAFOVANIE 2019
   ALF
   ZBOROVNA.SK
   s KONTAKTY
  
ŠKOLSKÝ KALENDÁR 2018/2019
 
img_7588.jpgimg_6996.jpg
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 
img_7258.jpgimg_6996.jpg
ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK 
Dnes večer sa rozlúčime so žiakmi 9.A a 9.B triedy.
img_7233.jpgimg_6996.jpg
ROZPRÁVKA NA KEŽMARSKOM HRADE 'KRÁĽ JE NAHÝ' 5. ROČNÍK
Kežmarský hrad si pripravil rozprávkovú hru pre všetky vekové kategórie na tému troch Andersenových rozprávok.
img_7202.jpgimg_6996.jpg
RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Riaditeľstvo Základnej školy, G. Haina 37
v Levoči, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 podľa § 150 ods. 5,
 poskytuje žiakom školy
 dňa 31.5.2019 (piatok), riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Oznamujeme Vám, že v uvedený deň nebude
 v prevádzke ŠJ a ŠKD. Ďakujeme.
img_7201.jpgimg_6996.jpg
OFDM ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Olympijský festival detí a mládeže pre deti ZŠ.
img_7200.jpgimg_6996.jpg
OFDM MATERSKÉ ŠKÔLKY
Olympijský festival detí a mládeže pre deti MŠ.
img_7172.jpgimg_7208.jpg
NIKOLA ŠUHAJ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Žiaci ročníkov 5. - 9. sa zúčastnia divadelného predstavenia NIKOLA ŠUHAJ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
img_7169.jpgimg_6996.jpg
OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE ZŠ A OGY 
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže. (Zrušené z dôvodu nepriaznivého počasia)
img_7168.jpgimg_6996.jpg
DEŇ MATIEK V 1.A TRIEDE 
Program pri príležitosti Dňa matiek si pripravili žiaci 1.A triedy. Milé mamičky, tešíme sa na Vás.
img_7167.jpgimg_6996.jpg
REGIONÁLNE KOLO SÚŤAŽE BOTANIKIÁDA KOŠICE
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v regionálnom kole tejto súťaži.
img_7167.jpgimg_6996.jpg
FUTBAL CUP ŽIAKOV ZŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v tejto súťaži.
img_7167.jpgimg_6996.jpg
KRAJSKÉ KOLO V MALOM FUTBALE ZŠ (MLADŠIE ŽIAČKY) KEŽMAROK
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v KK tejto súťaže.
img_7167.jpgimg_6996.jpg
DEŇ MATIEK V 1.C TRIEDE 
Program pri príležitosti Dňa matiek si pripravili žiaci 1.C triedy. Milé mamičky, tešíme sa na Vás.
img_7166.jpgimg_6996.jpg
OKRESNÉ KOLO ANGLICKEJ SÚŤAŽE SPELLING BEE 2019 
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže.
img_7165.jpgimg_6996.jpg
OKRESNÝ SÚD SPIŠSKÁ NOVÁ VES EXKURZIA 
Žiaci 8. ročníka sa zúčastnia exkurzie a pojednávania na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi.  
img_7165.jpgimg_6996.jpg
ŠKOLSKÝ PROJEKT ŠTEFÁNIK 100 
Projektová vyučovacia hodina pri príležitosti 100. výročia od úmrtia M. R. Štefánika. V rámci projektu vyhlásime OSOBNOSŤ nášho mesta na základe výsledkov školskej ankety.  
img_7066.jpgimg_7071.jpg
ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ DEŇ PRE CELÚ RODINU
Pozývame všetky deti a rodičov na športovo-zábavné podujatie pri príležitosti MDD a DŇA RODINY.
img_7065.jpgimg_7070.jpg
PLANETÁRIUM KOŠICE EXKURZIA
Žiaci 9. ročníka sa zúčastnia exkurzie do planetária v Košiciach.
img_7063.jpgimg_7069.jpg
OK VO FUTBALE ŽIAKOV 1. - 4. ROČ.
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže.
img_7061.jpgimg_7068.jpg
KUBA FILMOVÉ PREDSTAVENIE
Kuba očami cestovateľov pre žiakov 6. až 8. ročníka.
img_7045.jpgimg_7050.jpg
SLÁVIK SLOVENSKA OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE 
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže.
img_7044.jpgimg_7051.jpg
JA SLOVENSKO ZÁKLADY PODNIKANIA  
Zaujímavý pohľad do sveta podnikania je pripravený pre žiakov 5.B a 6.B triedy. Postrehy a zaujímavosti Vám postupne prinesieme z jednotlivých seminárov aj na našom webe. 
img_7044.jpgimg_7049.jpg
OK VO VYBÍJANEJ ŽIAČOK 
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže.
img_7044.jpgimg_6996.jpg
PREDSTAVENIE PRE ŽIAKOV ROČNÍKOV 1. - 4. 
Predstavenie pre žiakov školy si pripravili žiaci ZUŠ Levoča.
img_7043.jpgimg_6996.jpg
8. MÁJ DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 
Štátny sviatok.
img_7042.jpgimg_6910.jpg
STEEL PARK KOŠICE EXKURZIA PRE ŽIAKOV 8. ROČNÍKA
Žiaci 8. ročníka sa zúčastnia exkurzie do parku vedy a zábavy "Steel Park" v Košiciach.
img_7041.jpgimg_7048.jpg
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Žiaci 5.A, 5.C a 6.B triedy sa dnes zúčastnia dňa otvorených dverí pri príležitosti sviatku s. Floriána - patróna hasičov. Čaká ich zaujímavý program v ktorom uvidia prehliadku hasičskej stanice a hasičskej techniky. Pripravené sú aj dynamické ukážky z činnosti príslušníkov zboru.
img_6906.jpgimg_7051.jpg
JA SLOVENSKO ZÁKLADY PODNIKANIA
Zaujímavý pohľad do sveta podnikania je pripravený pre žiakov 5.B a 6.B triedy. Postrehy a zaujímavosti Vám postupne prinesieme z jednotlivých seminárov aj na našom webe. 
img_6904.jpgimg_6996.jpg
1. MÁJ SVIATOK PRÁCE
Medzinárodný sviatok pracujúcich.
img_6903.jpgimg_6909.jpg
ŠKOLSKÝ DEŇ ZEME 2019 (EARTH DAY) 
Rôznymi aktivitami sa naša škola snaží zvyšovať environmentálne povedomie žiakov po celý rok, no na ekologicky motivovaný sviatok "DEŇ ZEME" sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.
img_6839.jpgimg_6776.jpg
ZAČIATOK VYUČOVANIA PO VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNINÁCH 
VITAJTE OPÄŤ V ŠKOLE! (STREDA)    
img_6838.jpgimg_6842.jpg
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 24.04.2019 (streda). Prajeme Vám krásne sviatky jari! 
img_6837.jpgimg_6842.jpg
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 24.04.2019 (streda). Prajeme Vám krásne sviatky jari! 
img_6834.jpgimg_6842.jpg
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 24.04.2019 (streda). Prajeme Vám krásne sviatky jari! 
img_6833.jpgimg_6842.jpg
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 24.04.2019 (streda). Prajeme Vám krásne sviatky jari! 
img_6831.jpgimg_6776.jpg
OK BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v okresnom kole tejto súťaže.
 
img_6767.jpgimg_6776.jpg
VÍTAME JAR TRADIČNE (VYSTÚPENIE SÚBORU SOVIČKA 13:00 HOD.)
Prezentácia veľkonočných kraslíc a doplnkov v priestoroch budovy kina Úsmev v Levoči.
 
img_6767.jpgimg_6776.jpg
ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE 'SPELLING BEE 2019'
  V stredu budeme hľadať šampióna v hláskovaní anglických slov. Víťaz postúpi do OK tejto súťaže.
 
img_6766.jpgimg_6776.jpg
OK MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (KAT. Z6, Z7 A Z8)
Privítame účastníkov okresného kola matematickej olympiády. Súťažiacim prajeme veľa úspechov. 
img_6765.jpgimg_6776.jpg
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
  V pondelok, 8.4.2019, sa uskutoční Rodičovské združenie. Pozvánka pre rodičov TU!  
img_6762.jpgimg_6773.jpg
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA (BUDOVA ROČNÍKOV 1. - 4.)
  V týždni od 1.4. do 5.4.2019 prebehne ZÁPIS do 1. ročníka. Informácie k zápisu nájdete TU!
img_6761.jpgimg_6775.jpg
ŠKOLSKÝ JARMOK VEDY A TECHNIKY
  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy! Pripravili sme pre Vás zaujímavý školský jarmok vedy a techniky, ktorý Vám predstaví veľa zaujímavého. Tešíme sa na každého z Vás! INFO TU!  
img_6761.jpgimg_6773.jpg
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA (BUDOVA ROČNÍKOV 1. - 4.)
  V týždni od 1.4. do 5.4.2019 prebehne ZÁPIS do 1. ročníka. Informácie k zápisu nájdete TU!
img_6760.jpgimg_6773.jpg
TESTOVANIE 9 - 2019 (T9-2019)
  Žiakov 9. ročníka čaká celoslovenské testovanie T9-2019. Oznam riaditeľky školy TU!  
img_6760.jpgimg_6773.jpg
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA (BUDOVA ROČNÍKOV 1. - 4.)
  V týždni od 1.4. do 5.4.2019 prebehne ZÁPIS do 1. ročníka. Informácie k zápisu nájdete TU!
img_6759.jpgimg_6773.jpg
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA (BUDOVA ROČNÍKOV 1. - 4.)
  V týždni od 1.4. do 5.4.2019 prebehne ZÁPIS do 1. ročníka. Informácie k zápisu nájdete TU!
img_6758.jpgimg_6773.jpg
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA (BUDOVA ROČNÍKOV 1. - 4.)
  V týždni od 1.4. do 5.4.2019 prebehne ZÁPIS do 1. ročníka. Informácie k zápisu nájdete TU!
img_6710.jpgimg_6609.jpg
PROTIDROGOVÁ PREDNÁŠKA
  1. hod.: žiaci 7. ročníka, 2. hod.: žiaci 8. ročníka a 3. hod.: žiaci 9. ročníka.
img_6709.jpgimg_6607.jpg
FOTOGRAFOVANIE ŽIAKOV ŠKOLY
  Všetky informácie k fotografovaniu školy nájdete TU.
img_6709.jpgimg_6679.jpg
FLORBALOVÝ TURNAJ
  Florbalový turnaj pre žiakov 5. a 6. ročníka. 14:00 hod., telocvičňa školy.
img_6708.jpgimg_6680.jpg
OK PYTAGORIÁDA (40. ROČNÍK) KAT. P6, P7, P8
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v okresnom kole tejto súťaže. 
img_6707.jpgimg_6680.jpg
OK PYTAGORIÁDA (40. ROČNÍK) KAT. P3, P4, P5
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v okresnom kole tejto súťaže. 
img_6675.jpgimg_6685.jpg
OK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v okresnom kole tejto súťaže. 
img_6675.jpgimg_6688.jpg
 VEČERNÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA
Kde bolo, tam bolo ...  piatakov čaká večer plný kníh a rozprávok. Tešíme sa! INFO TU!  
img_6674.jpgimg_6683.jpg
 KK DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v krajskom kole tejto súťaže. 
img_6674.jpgimg_6682.jpg
 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD)
Milí rodičia a budúci prváci! Pozývame Vás na "Deň otvorených dverí" v ZŠ, G. Haina 37, Levoča. VIAC INFO TU! 
img_6674.jpgimg_6681.jpg
 NÁSTRAHY INTERNETU (PREDNÁŠKA PRE ŽIAKOV 6. ROČNÍKA)
6.A trieda 1. - 2. vyučovacia hodina. 6.B trieda 3. - 4. vyučovacia hodina. Zabezpečuje CPPPaP  
v Levoči.
img_6674.jpgimg_6680.jpg
MATEMATICKÝ KLOKAN 1. - 9.
21.3.2019 obleť zemeguľu spolu so šiestimi miliónmi žiakov z celého sveta. KLOKANÍME TU!
img_6673.jpgimg_6679.jpg
OK BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v okresnom kole tejto súťaže.
img_6622.jpgimg_6623.jpg
✎❄︎ PLAVECKÝ KURZ ŽIAKOV 6. ROČNÍKA
Žiaci 6. ročník sa dňa 19.3.2019 zúčastnia plaveckého kurzu. 
img_6618.jpgimg_6623.jpg
✎❄︎ PLAVECKÝ KURZ ŽIAKOV 6. ROČNÍKA
Žiaci 6. ročník sa v dňoch od 12.3. do 15.3.2019 zúčastnia plaveckého kurzu. 
img_6617.jpgimg_6623.jpg
✎❄︎ PLAVECKÝ KURZ ŽIAKOV 6. ROČNÍKA
Žiaci 6. ročník sa v dňoch od 12.3. do 15.3.2019 zúčastnia plaveckého kurzu.  
img_6616.jpgimg_6684.jpg
✎❄︎ BURZA KNÍH 1. - 4. ROČNÍK
Popoludnie s knihami pre žiakov ročníkov 1. - 4. 
img_6616.jpgimg_6668.jpg
✎❄︎ EXKURZIA V RTVS, BRATISLAVA 8. - 9. ROČNÍK
Žiaci v rámci premetu mediálna výchova navštívia priestory a štúdia verejnoprávnej televízie - RTVS. 
img_6616.jpgimg_6623.jpg
✎❄︎ PLAVECKÝ KURZ ŽIAKOV 6. ROČNÍKA
Žiaci 6. ročník sa v dňoch od 12.3. do 15.3.2019 zúčastnia plaveckého kurzu.  
img_6615.jpgimg_6687.jpg
✎❄︎ OK SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Účasť žiakov v súťaži okresného kola.
img_6615.jpgimg_6623.jpg
✎❄︎ PLAVECKÝ KURZ ŽIAKOV 6. ROČNÍKA
Žiaci 6. ročník sa v dňoch od 12.3. do 15.3.2019 zúčastnia plaveckého kurzu.  
img_6614.jpgimg_6607.jpg
✎❄︎ ZASADNUTIE RADY ŠKOLY
Zasadnutie Rady školy sa uskutoční od 16:00 hod. v kabinete ročníkov 1. - 4. 
img_6603.jpgimg_6624.jpg
✎❄︎ LYŽIARSKY VÝCHOVNO - VÝCVIKOVÝ KURZ (7. ROČNÍK)
Žiaci 7. ročník sa v týždni od 4.3. do 8.3.2019 zúčastnia výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Ždiar, Skicentrum Strednica. 
img_6602.jpgimg_6628.jpg
✎❄︎ OKRESNÉ KOLO V BASKETBALE ŽIAKOV
Športová hala pri ZŠ, Francisciho 11 v Levoči privíta účastníkov OK tejto súťaže.  
img_6602.jpgimg_6624.jpg
✎❄︎ LYŽIARSKY VÝCHOVNO - VÝCVIKOVÝ KURZ (7. ROČNÍK)
Žiaci 7. ročník sa v týždni od 4.3. do 8.3.2019 zúčastnia výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Ždiar, Skicentrum Strednica.
 
img_6601.jpgimg_6624.jpg
✎❄︎ LYŽIARSKY VÝCHOVNO - VÝCVIKOVÝ KURZ (7. ROČNÍK)
Žiaci 7. ročník sa v týždni od 4.3. do 8.3.2019 zúčastnia výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Ždiar, Skicentrum Strednica.
 
img_6600.jpgimg_6610.jpg
✎❄︎ SAMOSPRÁVA MESTA A BESEDA S PRIMÁTOROM
Ako funguje zasadnutie Mestského zastupiteľstva? Všetko zaujímavé z diania sa dozvedia žiaci 8.A a 8.B triedy, ktoré sa zúčastnia virtuálneho zasadnutia. Tešíme sa aj na besedu s pánom primátorom.  
img_6600.jpgimg_6628.jpg
✎❄︎ OKRESNÉ KOLO V BASKETBALE ŽIAČOK
Športová hala pri ZŠ, Francisciho 11 v Levoči privíta účastníčky OK tejto súťaže.
img_6600.jpgimg_6624.jpg
✎❄︎ LYŽIARSKY VÝCHOVNO - VÝCVIKOVÝ KURZ (7. ROČNÍK)
Žiaci 7. ročník sa v týždni od 4.3. do 8.3.2019 zúčastnia výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Ždiar, Skicentrum Strednica. 
img_6599.jpgimg_6624.jpg
✎❄︎ LYŽIARSKY VÝCHOVNO - VÝCVIKOVÝ KURZ (7. ROČNÍK)
Žiaci 7. ročník sa v týždni od 4.3. do 8.3.2019 zúčastnia výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Ždiar, Skicentrum Strednica. 
img_6599.jpgimg_6607.jpg
✎❄︎ 2. CUDZÍ JAZYK (NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK)
Diskusná vyučovacia hodina zameraná na výber 2. cudzieho jazyka pre žiakov 6. ročníka.  
img_6594.jpgimg_6613.jpg
✎❄︎ GIVE ME 5! (ZÁBAVNO-VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU)
Účasť žiakov v uvedenej súťaž. Organizátor: Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča.
img_6593.jpgimg_6613.jpg
✎❄︎ ŠALIANSKY MAŤKO J.C. HRONSKÉHO (KRAJSKÉ KOLO, PREŠOV)
Účasť žiakov v súťaži krajského kola v prednese slovenskej povesti. 
img_6592.jpgimg_6627.jpg
✎❄︎ CIRKUS JACKO V PREDSTAVENÍ MÁŠA A MEDVEĎ
Predstavenie je pripravené pre žiakov ročníkov 1. - 5.       
img_6568.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ ZAČIATOK VYUČOVANIA PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH 
VITAJTE OPÄŤ V ŠKOLE! (PONDELOK)       
img_6532.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ JARNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 25.02.2019 (pondelok). Prajeme Vám príjemné prázdniny! 
img_6531.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ JARNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 25.02.2019 (pondelok). Prajeme Vám príjemné prázdniny! 
img_6530.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ JARNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 25.02.2019 (pondelok). Prajeme Vám príjemné prázdniny! 
img_6529.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ JARNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 25.02.2019 (pondelok). Prajeme Vám príjemné prázdniny!
img_6528.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ JARNÉ PRÁZDNINY (ROČ. 1. - 9. ROČ.) 
Oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠJ ani činnosť ŠKD. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín a prevádzka v ŠJ a ŠKD začne opäť 25.02.2019 (pondelok). Prajeme Vám príjemné prázdniny!
img_6515.jpgimg_6516.jpg
✎❄︎ VALENTÍNSKA POŠTA ♥︎ (1. - 9. ROČ.)
Milí žiaci, vhadzujte svoje VALENTÍNKY do poštových schránok, ktoré nájdete v oboch budovách školy. Viac informácií nájdete TU!
img_6504.jpgimg_6514.jpg
✎❄︎ MATEMATICKÝ KLOKAN (PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE)
Do 8.2.2019 sa môžeš prihlásiť do tejto medzinárodnej matematickej súťaže u p. uč. Mgr. Márii Guffovej (1.- 4.) a u učiteľov matematiky (5. - 9.). Neváhajte!
img_6463.jpgimg_6464.jpg
✎❄︎ ŠKOLSKÝ KARNEVAL (ŽIACI ROČNÍKOV 1. - 4.)
Začíname o 14:00 hodine v ŠJ. Tešíme sa na popoludnie plné zaujímavých masiek a dobrej zábavy.
img_6439.jpgimg_6570.jpg
✎❄︎ ZAČIATOK 2. POLROKA ŠK. ROKA 2018/2019
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 4. februára 2019.   
img_6436.jpgimg_6437.jpg
✎❄︎ POLROČNÉ PRÁZDNINY 
img_6435.jpgimg_6363.jpg
✎❄︎ KONIEC 1. POLROKA ŠK. ROKA 2018/2019
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019. Žiaci obdržia výpis vysvedčenia.  
img_6434.jpgimg_6443.jpg
✎❄︎ OK MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (68. ROČNÍK)
Privítame účastníkov okresného kola matematickej olympiády. Súťažiacim prajeme veľa úspechov.
 
img_6429.jpgimg_6443.jpg
✎❄︎ ŠK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY (47. ROČNÍK)
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v školskom kole tejto súťaže.
 
img_6427.jpgimg_6443.jpg
✎❄︎ OK SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO (PREDNES SLOVENSKÝCH POVESTÍ)
Žiaci školy budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže.
 
img_6401.jpgimg_6402.jpg
✎❄︎ SFÉRICKÉ KINO (3. - 4. ROČNÍK)
PRIATELIA - vnútri ľudského tela. Tretiakov a štvrtákov čaká jedinečný pohľadu do vnútra ľudského tela v sférickom kine. (Prírodoveda) 
img_6400.jpgimg_6403.jpg
✎❄︎ OK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU (OAJ 29. ROČNÍK)
Žiaci Samuel Nováček (7.B) a Martin Spišský (8.B) budú reprezentovať našu školu v OK tejto súťaže. Good luck! 
img_6396.jpgimg_6397.jpg
✎❄︎ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE (PONDELOK) 
15:30 hod. RADA RODIČOV (9.A TRIEDA, HLAVNÁ BUDOVA, PRÍZEMIE) 
16:00 hod. TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE ROČNÍKOV 1. - 8. (KMEŇOVÉ TRIEDY)
16:30 hod. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE ŽIAKOV 9. ROČ. (ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ)
img_6357.jpgimg_6398.jpg
✎❄︎ PREDNÁŠKY MP Education, s.r.o. 
08:00 hod. 9. ročník KÝM ZAČNEŠ...   (ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ)  
09:00 hod. 7. ročník ČAS PREMIEN     (DIEVČATÁ   ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ) 
10:00 hod. 4. ročník UČÍM SA UČIŤ     (TRIEDY)
img_6356.jpgimg_6363.jpg
✎❄︎ ZAČIATOK VYUČOVANIA PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH  
(VITAJTE OPÄŤ V ŠKOLE) (UTOROK)                     
img_6355.jpgimg_6363.jpg
✎❄︎ FAŠIANGY  
(ZAČÍNAJÚ SA DEŇ PO TROCH KRÁĽOCH A KONČIA SA UTORKOM PRED POPOLCOVOU STREDOU)
img_6355.jpgimg_6363.jpg
✎❄︎ VIANOČNÉ PRÁZDNINY  
(27.12.2018 - 7.1.2019)     
img_6353.jpgimg_6354.jpg
✎❄︎ ZJAVENIE PÁNA  
(TRAJA KRÁLI) (EPIPHANY)                                                    
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web