obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - AKTUALITY
   a - NAŠE ÚSPECHY
     s 2018/2019
     s 2017/2018
     a + 2016/2017
   a + SKOLSKÝ KLUB DETÍ
   s ŠKOLSKÝ ČASOPIS 37
   s UNPLUGGED
   s T5-2018 T9-2019
   s 2. CUDZÍ JAZYK
   s TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   s ŠKOLA V PRÍRODE
   s DEŇ ZEME
   a - eTWINNING
   IŽK
   ALF
   DESIATAČIK
   ŠKOLSKÁ TV
   ŠKOLSKÝ FACEBOOK 37ka
   JEDÁLNY LÍSTOK
   ZBOROVNA.SK
   s KONTAKTY
  
ZLATÁ MAKOVIČKA 2018
Mesto Levoča a Centrum voľného času Olymp dnes udelili OCENENIE ZÁSTUPKYNE PRIMÁTORA MESTA LEVOČA 'ZLATÁ MAKOVIČKA' našej škole ZŠ, Gašpara Haina 37 v Levoči v kategórii Najúspešnejšia škola v predmetových olympiádach.
Ocenenie prevzala riaditeľka školy Mgr. Martina Stašková.
Ďakujeme žiakom našej školy, ktorí sa zapájali do aktivít a súťaži počas celého školského roka. Zároveň Vám prajeme veľa ďalších úspechov v súťažiach, olympiádach, športe a rôznych aktivitách, ktoré obohacujú a tvoria náš školský život. Naše poďakovanie patrí aj pedagógom školy, ktorí Vás pripravujú, motivujú a posúvajú ďalej.

35812682_654287031577150_3161924291608444928_n.jpgspolocna.jpg35884076_654286998243820_77507087197798400_n.jpg
ZLATÁ MAKOVIČKA 2018
Mesto Levoča a Centrum voľného času Olymp dnes udelili OCENENIE ZÁSTUPKYNE PRIMÁTORA MESTA LEVOČA 'ZLATÁ MAKOVIČKA' našej žiačke
 
Slavomíre BENDŽALOVEJ v kategórii ÚSPEŠNÝ ŽIAK MESTA LEVOČA.
BLAHOŽELÁME SLÁVKA!

35768447_654281028244417_7152454981293965312_n.jpg35972624_654280991577754_6381876756776747008_n.jpgslavka.jpg
ZLATÁ MAKOVIČKA 2018
Mesto Levoča a Centrum voľného času Olymp dnes udelili OCENENIE ZÁSTUPKYNE PRIMÁTORA MESTA LEVOČA 'ZLATÁ MAKOVIČKA' nášmu žiakovi

Martinovi SPIŠSKÉMU v kategórii ÚSPEŠNÝ ŽIAK MESTA LEVOČA.
BLAHOŽELÁME MARTIN!
 
35792893_654282681577585_8629037962832642048_n.jpg35924118_654282588244261_2509142765024051200_n.jpgmartin.jpg
ZLATÁ MAKOVIČKA 2018
Mesto Levoča a Centrum voľného času Olymp dnes udelili OCENENIE ZÁSTUPKYNE PRIMÁTORA MESTA LEVOČA 'ZLATÁ MAKOVIČKA' nášmu žiakovi

Daliborovi KAMENICKÉMU v kategórii ÚSPEŠNÝ ŽIAK MESTA LEVOČA.
BLAHOŽELÁME DALIBOR!
 
35799324_654285558243964_3598127569691475968_n.jpg35883025_654285504910636_5312349060198301696_n.jpgdalibor.jpg
___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
MATEMATICKÝ KLOKAN 2018 – VÝSLEDKY SÚŤAŽE
    Súťaž Matematický klokan vznikla vo Francúzsku v roku 1991. V marci 2016 súťažilo viac ako 6 miliónov žiakov v 60 krajinách štyroch kontinentov. Dnes je Matematický klokan najväčšou žiackou súťažou na svete. Na Slovensku sa začalo súťažiť pred 21 rokmi. Do súťaže sa v tomto školskom roku na Slovensku zapojilo 65 580 riešiteľov od prvákov na ZŠ až po maturantov.
V našej škole sa do súťaže zapojilo 53 žiakov, z I. stupňa 44 a z II. stupňa 9 žiakov. A ako sme uspeli? Našu pochvalu si zaslúžia najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách: 
KLOKANKO 1 – súťažilo tu 11 574 žiakov na Slovensku, u nás 14 prvákov a máme aj úspešnú riešiteľku Zuzanu Melcherovú z I.A, ktorá dosiahla medzi prvákmi na Slovensku úspešnosť 85%.
KLOKANKO 2 – súťažilo tu 11 566 žiakov na Slovensku, u nás 17 druhákov, úspešnými riešiteľkami sa stali: Simona Fľaková z II.B a Zuzana Pavlová z II.C.
KLOKANKO 3 – súťažilo tu 8 374 žiakov na Slovensku, u nás 5 tretiakov, úspešnými riešiteľmi sa stali: Peter Gibala a Sofia Mária Suchá, obaja z III.C.
KLOKANKO 4 – súťažilo tu 7 380 žiakov na Slovensku, u nás 8 štvrtákov, úspešnými riešiteľkami sa stali: Monika Palenčárová zo IV.B a Michaela Pavlová zo IV.A.
ŠKOLÁK 5 – súťažilo tu 5 384 žiakov na Slovensku, u nás 7 piatačiek, úspešnými riešiteľkami sa stali: Hana Melcherová a Simona Šaradínová, obe z V.C.
BENJAMÍN 7 – súťažilo tu 3 583 žiakov na Slovensku, u nás 1 žiak – Viliam Valent zo VII.B.
BENJAMÍN 8 – súťažilo tu 3 015 žiakov na Slovensku, u nás 1 žiačka – Klára Jurčíková z VIII.A.
    Všetci zúčastnení boli odmenení diplomami, tí, ktorí patrili medzi 20% najúspešnejších dostali diplom úspešného riešiteľa, školský šampión získal diplomy dva.
    Školským šampiónom sa stala žiačka, ktorá v súťaži zo všetkých súťažiacich našej školy dosiahla najvyšší percentil (94,4%) – Monika Palenčárová zo IV.B.
    Blahoželáme víťazom a tešíme sa na budúci ročník! 
Pripravila: Mgr. Mária GUFFOVÁ, koordinátorka súťaže
35173705_647489378923582_6788687198536335360_n.jpg35201864_647487685590418_3039700199652982784_n.jpg35226979_647498375589349_6272586370422669312_n.jpg
35076980_647497128922807_2825202549273919488_n.jpg35143334_647488832256970_8658307387565801472_n.jpg35143402_647497852256068_716187278371717120_n.jpg
___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
OK MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 67. ROČNÍK
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do súťaže MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA.
Výsledky:
KATEGÓRIA Z6
1. miesto: Teodor ALBERT (6.A trieda)

KATEGÓRIA Z7
3. miesto: Timotej VRONČ (7.C trieda)

KATEGÓRIA Z6
2. miesto: Magdaléna SLEJZÁKOVÁ (8.B trieda)

BLAHOŽELÁME VÁM!
Pripravila: Mgr. Zuzana ŠEFČÍKOVÁ

img_3912.jpgimg_3930.jpgimg_3938.jpg
___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
52. ročník, kategória D

Dňa 25.4.2018 sa žiačky 7.C triedy Kristína Kaščáková a Katarína Sanitriková zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategórie D.
Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov zo šiestich škôl okresu Levoča. Dievčatám sa darilo veľmi dobre aj v praktickej aj v teoretickej časti súťaže.
Kristína Kaščáková obsadila 2. miesto a Katarína Sanitriková 3. miesto.

Tešíme sa z ich úspechu a srdečne gratulujeme.

Pripravila: Ing. Mária BREČKOVÁ
 
31395953_625014791171041_2242598005167357952_n.jpg31404133_625014817837705_5530701336351342592_n.jpg
___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV
MESTA LEVOČA ZA ROK 2017

Dňa 27. marca 2018 sa v Mestskom divadle v Levoči konalo vyhlásenie najúspešnejších športovcov MESTA LEVOČA.
Srdečne blahoželáme všetkým oceneným a prajeme ďalší elán a úspechy v rôznych športových disciplínach, v ktorých reprezentujú nielen naše mesto, ale aj našu školu.
BLAHOŽELÁME:
Tadeášovi LORKOVI - basketbal
Daliborovi KAMENICKÉMU - atletika
Nikole REPASKEJ - lyžovanie
Šimonovi PETRÍKOVI - futbal
Matejovi AMBRÓZYMU - hokej
Vladimíre RUŠINOVEJ - bežecké lyžovanie
Kataríne KOMAROVEJ - tenis.

Blahoželanie patrí aj nášmu žiakovi, Kristiánovi SALUGOVI, ktorý bol ocenený za všetky vynikajúce úspechy v atletike, ktoré dosiahol v minulom školskom roku, keď bol žiakom našej školy.
 
kamenicky.jpgimg_20180411_084714.jpglorko.jpg
Dalibor KAMENICKÝ
ATLETIKA

Matej AMBRÓZY
HOKEJ
Tadeáš LORKO
BASKETBAL 
komarova.jpgrepaska.jpgrusinova.jpg
Katarína KOMAROVÁ
TENIS 
Nikola REPASKÁ
LYŽOVANIE 
Vladimíra RUŠINOVÁ
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
 
Oceneným sa stal aj náš bývalý pán učiteľ, Ján ŠČERBÁK, ktorý pôsobil dlhé roky ako trenér a funkcionár v Atletickom klube Slovan Levoča.
Pán učiteľ! Blahoželáme Vám!
Pripravil: Mgr. Pavol PETROVIČ
 
img_2522.jpgimg_2507.jpgimg_2525.jpg
 ___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA OKRESNÉ KOLO 10. ROČNÍK
Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo osem žiakov našej školy. Súťažilo sa v štyroch kategóriách.
Výsledky v jednotlivých kategóriách sú:

Kategória C (9. ročník)
4. m.: Andrea ŠTEROVSKÁ (9.B)

Kategória D (8. ročník)
2. m.: Jakub GRIGER (8.A)

Kategória E (7. ročník)
1. m.: Martin SPIŠSKÝ (7.B)

Kategória F (6. ročník)
3. m.: Slavomíra BENDŽALOVÁ (6.B)

 
Ďakujeme za reprezntáciu školy aj žiakom, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach miestach: Kristián Böhmer (8.B), Tímea Novotná (9.A), Michaela Maximová (7.C) a Tereza Pirščová (6.B).

Žiaci Jakub Griger (8.A) a Martin Spišský (7.B) budú reprezentovať školu v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2018.
BLAHOŽELÁME!
Pripravil: Mgr. Ján SPIŠSKÝ 
28058422_593408220998365_3423599398572202637_n.jpg28056445_593408197665034_4768534620845243374_n.jpg28167248_593408237665030_6922643385985478012_n.jpg
___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA OKRESNÉ KOLO
Dňa 6. februára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo desať žiakov našej školy.
V kategórii G, ktorá je určená pre piatakov, súťažilo celkovo 14 žiakov a žiačok z okresu Levoča. Žiačka 5.C triedy, Hana Melcherová, získala veľmi pekné 2. miesto, keď len o jediný bod zaostala za víťazkou kategórie. Úspešnými riešiteľmi olympiády (zisk minimálne 65-tich bodov zo 100) boli aj ďalšie tri dievčatá, a to Sophia Topoliová z 5.A, ktorá skončila celkovo piata, Simona Šaradínová a Vladimíra Rušinová z 5.C.
V kategórii F (6. a 7. ročník) sa v konkurencii 17 žiakov z levočského okresu umiestnil na celkovom 6. mieste žiak 7.B triedy Martin Spišský.
V kategórii E (8. a 9. ročník) získal žiak 9.A triedy, Matej Slejzák, veľmi slušné 4. miesto.
Pripravil: Mgr. Roman GADUŠ
 
img_8377.jpg
 ___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
VÝSLEDKY SÚŤAŽE VŠETKOVEDKO 2017
VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka základných škôl. Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli - vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 20 470 žiakov. 6 050 získalo titul Všetkovedko, ostatní si odnášajú titul Všetkovedkov učeň.
 
Súťažilo sa 30. novembra 2017.
Na našej škole sa do súťaže zapojilo 42 žiakov: 19 druhákov, 2 tretiaci, 8 štvrtákov a 13 piatakov. V testoch mohli žiaci 2. ročníka získať maximálne 168 bodov, žiaci 3., 4. a 5. ročníka mohli získať 210 bodov.
Pochvalu si zaslúžia najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách:
VŠETKOVEDKO 2 – súťažilo tu 6 991 žiakov na Slovensku. Titul Všetkovedko sa podarilo získať 4 žiakom: Simone Fľakovej, ktorá s počtom bodov 156 získala nádherné 5. miesto medzi druhákmi, Miriam Krajňákovej 17. miesto s počtom bodov 290, Richardovi Pollákovi a Štefanovi Vrabeľovi rovnaké 31. miesto s počtom bodov 126.
VŠETKOVEDKO 3 – súťažilo tu 5 997 žiakov na Slovensku. V tejto kategórii súťažili iba 2 naši žiaci a nezískali titul Všetkovedko.
VŠETKOVEDKO 4 – súťažilo tu 4 998 žiakov na Slovensku a naše 2 štvrtáčky získali titul Všetkovedko: výborné 13. miesto s počtom bodov 183 získala Nikola Fľaková a 50. miesto s počtom bodov 145 patrí Michaele Pavlovej.
VŠETKOVEDKO 5 – súťažilo tu 2 484 žiakov na Slovensku a naši piataci – ostrieľaní Všetkovedkovia už od 2. ročníka – boli opäť veľmi úspešní.
Krásne 15. miesto s počtom bodov 182 získala Hana Melcherová, 17. miesto s počtom bodov 179 Timotej Gonda, 21. miesto s počtom bodov 175 Simona Šaradínová.
Titul Všetkovedko získali aj ďalší: 28. miesto s počtom bodov 168 mali rovnako Diana Olšavská a Filip Hanisko, 35. miesto s počtom bodov 161 Júlia Iľašová a 37. miesto s počtom bodov 159 Sophia Topoliová.
Titul VŠETKOVEDKO sa vo svojich kategóriách podarilo získať trinástim našim žiakom, to je o 4 viac ako minulý rok. Pevne veríme, že v budúcom jubilejnom 10. ročníku uspejeme a možno sa nám podarí výsledky ešte zlepšiť.
V tomto školskom roku bol znova udelený titul Všetkovedko školy.
 
Získa ho ten súťažiaci, ktorý v rámci školy dosiahne najlepší percentil – predbehne vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich. Titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY u nás získala NIKOLA FĽAKOVÁ zo IV.A triedy. Blahoželáme Nikolke, ale aj všetkým našim šikovným Všetkovedkom!
S polročným hodnotením si všetci súťažiaci odniesli domov aj diplomy, ceruzu od Talentídy a víťazní Všetkovedkovia k tomu aj vecné ceny od organizátora súťaže Talentída, n. o., Bratislava.
Pripravila: Mgr. Mária GUFFOVÁ, koordinátorka súťaže
 
27066970_582612012077986_1228985135281533124_n.jpg27072391_582611852078002_6406023047726306831_n.jpg27072487_582611882077999_8306043283320444925_n.jpg
27073430_582612218744632_895391433969593965_n.jpg27459125_582611925411328_6735997161260534255_n.jpg27337382_582611908744663_6984672154423264420_n.jpg
 ___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
OKRESNÉ KOLO, ŠALIANSKY MAŤKO JOZEFA CÍGERA-HRONSKÉHO
2. miesto: MARTIN SPIŠSKÝ (7.B)

Dňa 23.1.2018 sme sa zúčastnili 25. ročníka, známej recitačnej súťaže,

ŠALIANSKY MAŤKO JOZEFA CÍGERA-HRONSKÉHO.
V okresnom kole sme sa predstavili v 2. kategórii, v ktorej nás reprezentovala Júlia Iľašová z 5.A triedy. (pripravila Mgr. Miroslava Suchareková)
V 3. kategórii nás reprezentoval Martin Spišský zo 7.B triedy.
(pripravila Mgr. Miroslava Pankevičová)
Júlii ďakujeme za reprezentáciu školy a Martinovi srdečne blahoželáme!
 
Pripravili: Mgr. Marcela KUZÁROVÁ 
unnamed.jpgunnamed-7.jpgunnamed-5.jpg
 ___2018______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU
Dňa 16.1.2018 (utorok) sa konalo OK Olympiády v anglickom jazyku.
V kategórii 1A našu školu reprezentoval žiak 7.B triedy Martin SPIŠSKÝ.
Martin sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste.
 
BLAHOŽELÁME!
 
V kategórii 1B nás reprezentovala žiačka 9.B triedy Kristína TOMALOVÁ.
Kristína sa na prvých troch miestach neumiestnila.
 Poďakovanie za účasť a reprezentáciu patrí aj Kristíne.
 
Prajeme Vám veľa ďalších úspechov. 
Pripravila: RNDr. Zuzana KOKAVCOVÁ 
img_7957.jpg
___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
MAJSTER PAVOL 500
1. MIESTO Zuzana VIDUCHOVÁ

Mesto Levoča a Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča udelili našej žiačke 5.B triedy, Zuzane VIDUCHOVEJ, diplom za 1. miesto vo výtvarnej súťaži, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti dokončenia diela Majstra Pavla z Levoče.
  ZUZANA BLAHOŽELÁME!
 
Pripravila: Mgr. Katarína SANITRIKOVÁ
27153369_1631530436923455_1859635669_n.jpg
MAJSTER PAVOL 500
3. MIESTO Sofia FRANČÁKOVÁ

Mesto Levoča a Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča udelili našej žiačke 4.A triedy, Sofii Frančákovej, diplom za 3. miesto vo výtvarnej súťaži, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti dokončenia diela Majstra Pavla z Levoče.
SOFIA BLAHOŽELÁME!
 
Pripravila: Mgr. Eva KOVAĽANOVÁ  
26230224_573018433037344_7182681896627271754_n.jpg
___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
ŠALIANSKY MAŤKO  ŠKOLSKÉ KOLO
Vo štvrtok 14. decembra 2017 sme sa opäť preniesli do ríše povestí a príbehov, a to prostredníctvom šikovných recitátorov. Ako každý rok, aj tento december sa niesol v znamení súťaže Šaliansky Maťko. Hoci počet účastníkov nebol veľký, zato na kvalitu veľmi bohatý.
Postup do okresného kola v druhej kategórii si vyrecitovala Júlia Iľašová (5. A) a v tretej kategórii Martin Spišský (7. B).

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.
Výsledková listina:
II. kategória
1.m.:    Júlia Iľašová (5. A)
III. kategória
1.m.:    Martin Spišský (7. B)
2.m.:    Karolína Bobková (6. B)
3.m.:    Martina Bartková (7. B)
 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
img_7435.jpg
___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA ŠKOLSKÉ KOLO 20.12.2017 
Výsledky: 
6. ROČNÍK:
1. miesto: Slávka Bendžalová
2. miesto: Tereza Pirščová
3. miesto: Ján Vavrek 

7. ROČNÍK:  
1. miesto: Martin Spišský
2. miesto: Michaela Maximová
3. miesto: Viliam Valent 

8. ROČNÍK:
1. miesto: Jakub Griger
2. miesto: Kristián Bohmer
3. miesto: Klára Jurčíková 

9. ROČNÍK:
1. miesto: Andrea Šterovská
2. miesto: Tímea Novotná
3. miesto: Miroslava Maximová 

Celkovo sa do dejepisnej olympiády zapojilo 34 žiakov školy. 
6. ročník: 10 žiakov
7. ročník: 9 žiakov
8. ročník: 9 žiakov
9. ročník: 6 žiakov

 
Prvé dve miesta v kategórii postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa uskutoční v mesiaci február 2018. Blahoželáme víťazom a žiakom, ktorí postupujú do okresného kola prajme veľa úspechov!
Pripravil: Mgr. Ján SPIŠSKÝ
img_7446.jpgimg_7444.jpgimg_7445.jpg
img_7448.jpgimg_7447.jpgimg_7449.jpg
___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ SÚŤAŽE GQIQ

Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo geografickej súťaže s názvom GQIQ, ktorá bola určená pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Táto geografická vedomostná súťaž prebehla prvý raz ako súčasť geografickej olympiády kategórie Q.

Súťaž pozostávala z testu, v ktorom sa žiaci snažili správne odpovedať na 30 otázok v časovom limite 35 minút. Jednotlivé otázky boli zamerané na tému GEOGRAFIA A VIANOCE a súťažilo sa online na internete.

Do olympiády sa zapojilo celkovo 1842 žiakov z celého Slovenska.
Žiak 7.B triedy, Martin Spišský, získal v teste 26 bodov z 30-tich možných a umiestnil sa na vynikajúcom 15. mieste na Slovensku v kategórii siedmakov. Martinovi udelili organizátori súťaže certifikát úspešného riešiteľa GQIQ - geografickej olympiády, kategórie Q, ktorý obdržal každý účastník so ziskom minimálne 24 bodov.

Slušný počet bodov dosiahol taktiež žiak 8.B triedy, Jakub Koštial, ktorý sa so ziskom 23 bodov umiestnil na celkovom 66. mieste na Slovensku v kategórii ôsmakov.
Ema Dvorčáková z 8.C dosiahla v teste 22 bodov, Radka Malecová zo 7.B 21 bodov, Jakub Griger z 8.A 18 bodov, Marko Král zo 6.A 17 bodov, Šimon Petrík z 9.B 15 bodov, Slávka Bendžalová zo 6.B 13 bodov, Ján Vavrek zo 6.A 12 bodov a Chiara Stanková zo 6.A 7 bodov.
Srdečne blahoželáme.  
Pripravil: Mgr. Roman GADUŠ  
img_4099.jpg
___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
iBobor INFORMATICKÁ SÚŤAŽ
Žiaci 5. – 9. ročníka sa v dňoch 6. – 10. novembra 2017 zapojili do online informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce prebudiť v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategórii Bobrík súťažilo 12 žiakov 5. ročníka, v kategórii Benjamín súťažilo 25 žiakov 6. a 7. ročníka a v kategórii Kadet súťažilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu bodov. V kategórii Bobrík je to 60 bodov a v kategórii Benjamín a Kadet je to 50 bodov. 
Úspešnými riešiteľmi sú žiaci:
Bobrík (celkový počet súťažiacich 17 980)
Celkové poradie     Meno, priezvisko a trieda     Dosiahnutý výsledok
1. - 349.                    Hana Melcherová, 5. C          96,00 bodov, 100. percentil
1516. - 1529.            Sophia Topoliová, 5. A           79,00 bodov, 92. percentil
1530. - 1546.            Martina Strážiková, 5. A         78,00 bodov, 91. percentil
3330. - 3816.            Lucia Vrabeľová, 5. C             68,00 bodov, 81. percentil
3877. - 3913.            Simona Šaradínová, 5. C       66,00 bodov, 78. percentil
 

Benjamín (celkový počet súťažiacich 17 283)
Celkové poradie     Meno, priezvisko a trieda     Dosiahnutý výsledok
436. - 483.               Slavomíra Bendžalová, 6. B     68,34 bodov, 97. percentil
1429. - 1682.           Sebastián Mojdek, 7. B            61,35 bodov, 92. percentil
1685. - 1694.           Michaela Maximová, 7. C         61,00 bodov, 90. percentil
2130. - 2218.           Jakub Varga, 7. C                     58,68 bodov, 88. percentil
2618. - 2951.           Viliam Valent, 7. B                    56,02 bodov, 85. percentil
3518. - 3633.           Timotej Vronč, 7. C                   53,36 bodov, 80. percentil
4127. - 4204.           Teodor Albert, 6. A                    51,02 bodov, 76. percentil
4205. - 4213.           Ema Faltinová, 6. B                  51,01 bodov, 76. percentil
4215. - 4642.           Martin Malega, 7. B                  50,69 bodov, 76. percentil 

Kadet (celkový počet súťažiacich 14 687)
Celkové poradie     Meno, priezvisko a trieda     Dosiahnutý výsledok
584. - 777.              Matej Pollák, 9. B                     69,34 bodov, 96. percentil
584. - 777.              Andrea Šterovská, 9. B            69,34 bodov, 96. percentil
1601. - 1905.          Pavol Dvorčák, 8. C                 62,68 bodov, 89. percentil
2554. - 2742.          Alexander Piršč, 8. B               58,68 bodov, 83. percentil
2861. - 3067.         Jakub Griger, 8. A                     57,35 bodov, 81. percentil
3775. - 3852.         Adam Vernarský, 8. C               54,68 bodov, 74. percentil
3891. - 3963.         Alena Nemcová, 8. B                53,68 bodov, 74. percentil
3965. - 4051.         Matej Slejzák, 9. A                    53,36 bodov, 73. percentil
4746. - 5036.         Jakub Koštial, 8. B                    50,69 bodov, 68. percentil
Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.
Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.
Pripravila: Mgr. Zuzana ŠEFČÍKOVÁ

___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 1.12.2017
Dňa 1.12.2017 sme sa zúčastnili vyhodnotenia V. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, ktorú v organizuje Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Levoči.
Poslaním súťaže je prezentovať uvedené číslo 112 širšej verejnosti.
2. kategórii (základné školy 1. – 4.) nás reprezentovali práce žiakov: Jakuba Brincka (III.A), Michala Muránskeho (III.A), Niny Šutej (III.A), Tamary Pollákovej a Daniely Dobrovičovej z (III.A), Michaely Viduchovej (III.A), Borisa Starca (II.C), Zuzany Pavlovej (II.C), sestier Kláry a Amálie Pomikalových (III.A a IV.C).
Okresné kolo v tejto kategórii vyhral Tomáš Ogurčák z triedy IV.A.
3. kategórii  (ročníky 5. – 9.) sú to žiaci: Barbora Hlavajová (VII.A), Juraj Varecha (VII.A) a Adriana Hovancová (V. A).
Teší nás  víťazstvo Bianky Krupinskej z V.B triedy a 3. miesto Laury Sarah Kenderovej VIII. A triedy. 
Treba dodať, že kvalitu súťaže tvorili práce žiakov zo 14. škôl. Všetkým zainteresovaným prajeme veľa šťastia v iných výtvarných súťažiach. 
Pripravil: Ing. Rastislav POMIKALA
24176755_556388344700353_4604556942352255679_n.jpg24296655_556388218033699_4774164855915803391_n.jpg24312469_556388318033689_2055404090762600227_n.jpg
24301171_556388104700377_1335677531773456971_n.jpg24852192_556388074700380_5958301224462099043_n.jpg24796330_556388034700384_5392710929518033522_n.jpg
___2017______________________________________________________________________ ❀❀NAŠE ÚSPECHY❀______
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA OKRESNÉ KOLO 30.11.2017
Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v ZŠ v Poprade, časť Spišská Sobota. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v Kategórii A pre žiakov 8. a 9. ročníka (tvorili dvojice) a v Kategórii B pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka (jednotlivci). 
Obe kategórie žiakov si v prvom kroku otestovali svoje vedomosti jednoduchým testom z oblasti techniky, potom realizovali výrobu jednoduchých drevených výrobkov. 
Našu školu reprezentovali v Kategórii A  žiaci VIII. A triedy a to Jakub Griger, ktorý má už skúsenosti z minulého roku a Ján Ferenčák. Umiestnili sa na peknom 6. mieste.
V Kategórii B nás reprezentoval  Jakub Varga,  zo VII.C triedy, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.
Ako jediní zástupcovia reprezentovali nielen našu školu ale i náš okres. 
Škoda, že vo vedomostnej časti nedosiahli stanovený počet bodov a neprekročili hranicu stanovenú pre úspešného riešiteľa. Reprezentantom prajeme veľa odhodlania a radosti v doplňovaní si vedomostí z oblasti techniky, vyššiu precíznosť v zručností, aby to na budúci rok dopadlo lepšie. 
Pripravil: Ing. Rastislav POMIKALA 
24312871_556395498032971_3566000186200294431_n.jpg24294058_556395414699646_2867866684196678128_n.jpg24176890_556395658032955_6709542652308652235_n.jpg
24231756_556395948032926_7398299945545029776_n.jpg24296458_556395801366274_4995289143763534409_n.jpg24296762_556395501366304_3162567354677761738_n.jpg
24300952_556395951366259_5328802446113021267_n.jpg24312653_556395701366284_3154220084722434823_n.jpg24852100_556395771366277_7557764403688174596_n.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web