obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - NAŠA ČINNOSŤ
   s MATEMATICKÝ KLOKAN
   s VŠETKOVEDKO
   s HEJNÉHO MATEMATIKA
   s ŠKOLSKÉ MÉDIÁ
   s ŠK. ROK 2018/2019
   s ŠK. ROK 2017/2018
   s ŠK. ROK 2016/2017
   s ŠK. ROK 2015/2016
   s ŠK. ROK 2014/2015
   a - ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
     s 2018/2019
     s 2017/2018
     s 2016/2017
ŠPORT - ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ ŠKOLY
Šport a pohyb sú neoddeliteľnou súčasťou života našej školy už od jej samotného vzniku a patria medzi obľúbené činnosti pre väčšinu žiakov.
13423792_299711463701377_5047863160431508992_n.jpg13417669_295926344079889_9182013112295938968_n.jpg13010660_270259819979875_2378783790032832189_n.jpg
V rámci školských športových súťaží dosahujeme najvýznamnejšie úspechy dlhodobo v rôznych atletických súťažiach, kde sa presadzujeme na krajskej a celoslovenskej úrovni.

Medzi najcennejšie umiestnenia v atletike v posledných rokoch patria:

- 2. miesto družstva žiakov (v zložení: Kristián Saluga, Samuel Lazar a Dávid Šurc) na školských Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu v roku 2014 a 4. miesto Kristiána Salugu v kategórii jednotlivcov
- 2. miesto Kristiána Salugu v celoslovenskom finále bežeckej postupovej súťaže “Hľadáme nových olympionikov 2014”
    - 4. miesto v hode kriketovou loptičkou (Nikolas Dunka) a 5. miesto v behu na 300 m (Tibor Denčák) na školských Majstrovstvách Slovenska v atletike v roku 2014
- 6. miesto v behu na 1000 m (Kristián Saluga) na školských Majstrovstvách Slovenska v atletike v roku 2016
- 2. miesto družstva žiakov na školských Majstrovstvách Prešovského kraja v atletike v rokoch 2016 a 2014

13510937_302747853397738_7358071670662183337_n.jpg13237732_288321551507035_5715175223006564735_n.jpg13427757_295926884079835_8105079597780396062_n.jpg
V posledných dvoch rokoch sa presadzujeme aj vo futbalových súťažiach, kde sa nám darí postúpiť a bojovať o umiestnenia v rámci Prešovského kraja.

Medzi najcennejšie umiestnenia vo futbale v posledných rokoch patria:

 - postup medzi štyri najlepšie družstvá v Prešovskom kraji (z 80-tich prihlásených škôl) v celoslovenskej postupovej súťaži vo veľkom futbale s názvom “Coca-Cola Cup 2016/2017”
- 5. miesto na Majstrovstvách Prešovského kraja v malom futbale starších žiakov v súťaži “Jednota Futbal Cup” v roku 2016
- 6. miesto na Majstrovstvách Prešovského kraja v malom futbale mladších žiakov v súťaži “Školský pohár Dôvera” v roku 2016

13327476_293235057682351_1019457272731483329_n.jpg13342942_295382607467596_5395142833177049789_n.jpgg0011862.jpg
Veľmi pekné výsledky sme dosiahli v tomto školskom roku aj v zimných športoch na olympiáde detí a mládeže s názvom “Zimná kalokagatia 2017”.
- 3. miesto v behu na lyžiach voľným štýlom na 2 km v kategórii starších žiačok (Ema Lorková)
- 3. miesto v behu na lyžiach klasickou technikou na 2,5 km v kategórii starších žiačok (Ema Lorková)
- 3. miesto v tímovom šprinte starších žiačok (Ema Lorková a Klára Jurčíková)

Pravidelne sa zúčastňujeme okresných kôl aj v iných športoch, ako napríklad basketbal, florbal, streetbal a vybíjaná, v ktorých sa pomerne často umiestňujeme do 3. miesta.

Medzi najcennejšie umiestnenia v basketbale v posledných rokoch patrí:

- 6. miesto na Majstrovstvách Prešovského kraja v basketbale žiačok v roku 2014

13407218_295925120746678_5857480325255386006_n.jpg13418712_295925240746666_4359038946203717043_n.jpg13427724_295925077413349_8799946772675175691_n.jpg
Naša škola sa nielen zapája do rôznych športových súťaží, ale mnohé z nich aj pomáha organizovať. V spolupráci s Centrom voľného času Olymp v Levoči spoluorganizujeme napríklad okresné kolo v cezpoľnom behu, okresné kolo v atletike, Olympijský festival detí a mládeže, Spišské športové hry detí a mládeže - súťaže v atletike a ďalšie. V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom sme tento školský rok spoluorganizovali atletickú súťaž pre žiakov 1. stupňa s názvom “Detské atletické hry”.

Každý rok taktiež organizujeme rôzne športové aktivity pre žiakov v rámci školy.  Obľubený u žiakov je “Basketbalový maratón” medzi žiakmi a učiteľmi, ktorý sa hrá pravidelne v posledný vyučovací deň v decembri a “Futbalový zápas - učitelia proti žiakom”, ktorý sa koná koncom júna. Ďalej sú to rôzne medzitriedne turnaje v kolektívnych športoch ako florbal, futbal a vybíjaná. Novinkou školskom roku 2016/2017 je trojkolová súťaž dvojíc vo všeobecnej pohybovej zdatnosti pod názvom “Kids Crossfit Games 2017” a súťaž o najsilnejšieho žiaka školy pod názvom “School's Strongest Man 2017”.

V škole taktiež prebieha v poobednajších hodinách krúžková športová činnosť, na ktorú majú žiaci možnosť prihlásiť sa na začiatku školského roka. V utorok poobede vedie športový krúžok “Loptové hry” pani uč. Mgr. Miriam Vojtaššáková, v stredu poobede vedie športový krúžok “Atletika” pani uč. Mgr. ŠtefániaTomalská Repaská, vo štvrtok poobede vedie športový krúžok “Florbal” pán uč. Mgr. Pavol Petrovič a v piatok poobede vedie športový krúžok “Futbal” pán uč. Mgr. Roman Gaduš.

img_9730.jpg13507025_299736590365531_494145403668577739_n.jpgimg_8975.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web