obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  DOKUMENTY  |  PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - AKTUALITY
   a + NAŠE ÚSPECHY
   a + SKOLSKÝ KLUB DETÍ
   s ŠKOLSKÝ ČASOPIS 37
   s UNPLUGGED
   s T5-2017 T9-2018
   s 2. CUDZÍ JAZYK
   s TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   s ŠKOLA V PRÍRODE
   s DEŇ ZEME
   a - eTWINNING
   IŽK
   ALF
   DESIATAČIK
   ŠKOLSKÁ TV
   ŠKOLSKÝ FACEBOOK 37ka
   JEDÁLNY LÍSTOK
   ZBOROVNA.SK
   s KONTAKTY
  
VITAJTE NA WEB STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY!                                             1962 - 2018                                              LEVOČSKÁ MODERNÁ ŠKOLA 
➣➣➣ OZNAM: VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY! DARUJTE NÁM 2% Z DANE. VOPRED VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU. TLAČIVO NÁJDETE NIŽŠIE NA TEJTO STRÁNKE.   ➣➣➣
NÁŠ PROFIL: GOOGLE MAPS TU!                                                         ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY
img_4464.jpg
  JARNÉ PRÁZDNINY
  PONDELOK 26.2.2018   PIATOK 2.3.2018

  PRAJEME VÁM VEĽA ZÁŽITKOV!
ŠKOLSKÉ  VYUČOVANIE  SA  ZAČÍNA  V  PONDELOK 5.3.2018
!
TELEFÓN: 053/451 2570  EMAIL: zsghle@zsghle.sk
img_4437.jpg
Vážení rodičia a priatelia školy!
Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o darovanie  2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyplnené tlačivá odovzdajte v kancelárii školy, prípadne svojim triednym učiteľom alebo priamo na príslušnom daňovom úrade. TLAČIVO TU!
ĎAKUJEME VÁM!  ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 
ĎAKUJEME VÁM! VÁŽIME SI TO!
img_4308.jpg
 ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY(ZOH)  2018❅
  SLOVÁCI V AKCII! 24.2.2018  SOBOTA
❅3:33 HOD
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE  TÍMOVÁ SÚŤAŽ

❅6:00 HOD
BEŽECKÉ LYŽOVANIE  50 KM KLAS. ŠTART - MUŽI

9.2.2018 - 25.2.2018 PJONGČANG
AKTUALITY A OZNAMY                       ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
OKT - FEB
PROGRAM 'UNPLUGGED' (EURÓPSKA PREVENCIA UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK)
26.2. - 2.3.2018
☺︎✎ JARNÉ PRÁZDNINY (PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ)
5.3.2018 PON
☺︎✎ ZAČIATOK VYUČOVANIA PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH (PONDELOK)
img_3469.jpgimg_3369.jpg
2017/2018 PROGRAM 'UNPLUGGED'
SME PARTNERSKOU ŠKOLOU
FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY
PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

       OBLEČME SA!    STREDA 28.3.2018   DEŇ BODKOVANÝCH TRIČIEK! NEZABUDNITE!
 NAŠE ÚSPECHY               SÚŤAŽE  KVÍZY  OLYMPIÁDY  ŠPORT  UMENIE
NAŠE ÚSPECHY
VŠETKO O ÚSPECHOCH ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY NÁJDETE V ČASTI 'NAŠE ÚSPECHY'!
OKRESNÉ KOLO
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA KAT. F SLAVOMÍRA BENDŽALOVÁ (6.B) 3. MIESTO BLAHOŽELÁME!
OKRESNÉ KOLO
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA KAT. E MARTIN SPIŠSKÝ (7.B) 1. MIESTO BLAHOŽELÁME!
OKRESNÉ KOLO
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA KAT. D JAKUB GRIGER (8.A) 2. MIESTO BLAHOŽELÁME!
OKRESNÉ KOLO
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA KAT. C ANDREA ŠTEROVSKÁ (9.B) 4. MIESTO BLAHOŽELÁME!
OKRESNÉ KOLO
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA MATEJ SLEJZÁK (9.A) 4. MIESTO BLAHOŽELÁME!
OKRESNÉ KOLO
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA HANA MELCHEROVÁ (5.C) 2. MIESTO BLAHOŽELÁME!
SLOVENSKO
VŠETKOVEDKO - VŠETKOVEDKO ŠKOLY NIKOLA FĽAKOVÁ (4.A) BLAHOŽELÁME! 
OKRESNÉ KOLO
ŠALIANSKY MAŤKO J.C. HRONSKÉHO MARTIN SPIŠSKÝ (7.B) 2. MIESTO BLAHOŽELÁME! 
OKRESNÉ KOLO
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU MARTIN SPIŠSKÝ (7.B) 2. MIESTO BLAHOŽELÁME! 
OKRESNÉ KOLO
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 'MAJSTER PAVOL 500' ZUZANA VIDUCHOVÁ (5.B) 1. MIESTO BLAHOŽELÁME! 
OKRESNÉ KOLO
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 'MAJSTER PAVOL 500' SOFIA FRANČÁKOVÁ (4.A) 3. MIESTO BLAHOŽELÁME! 
SLOVENSKO
GEOGRAFICKÁ SÚŤAŽ GQIQ MARTIN SPIŠSKÝ (7.B) 15. MIESTO BLAHOŽELÁME! 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4369.jpg
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 1. - 4. ROČ.
V stredu, 21.2.2018, čaká našich recitátorov z ročníkov 1. - 4. školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
Prajeme vám veľa úspechov pri vystúpeniach.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4312.jpg
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Vo štvrtok, 15.2.2018, čaká našich recitátorov ďalší ročník súťaže (školské kolo) v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
Prajeme vám veľa úspechov pri vystúpeniach.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4317.jpg
DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA
Milí žiaci nezabudnite, že 14.2.2018 je DEŇ ZAĽÚBENÝCH!
'Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína. Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené. Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.'

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4309.jpg
ŠKOLSKÝ KARNEVAL
Milí žiaci ročníkov 1.- 4.,  dovoľujeme si Vás pozvať na
ŠKOLSKÝ KARNEVAL
, ktorý sa uskutoční v pondelok 12.2.2017. Prajeme Vám príjemný karnevalový zážitok a zábavu.
Tešíme sa na Vaše karnevalové masky!
ŠKD PRI ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4322.jpg
KRÁĽ SLOVNEJ ZÁSOBY
12., 13. a 14. februára 2018
čaká angličtinárov súťaž, ktorá je zameraná na tvorbu ANGLICKEJ SLOVNEJ ZÁSOBY. Žiaci budú riešiť zaujímavé úlohy prostredníctvom moderného hlasovacieho zariadenia. Žiak, ktorý dosiahne najväčší počet bodov obdrží titul 'Kráľ anglickej slovnej zásoby'.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4273.jpg
LYŽIARKA NIKOLA REPASKÁ
Prinášame Vám pozdrav od našej žiačky Nikoly Repaskej (8.C), ktorá dosahuje vynikajúce výsledky. Vieme, že Nikola sa výsledkami nominovala na medzinárodné preteky vo Vrátnej a Říčkach. Ďalšie úspechy: Nórsky pohár Forjulscup: 2 x 1.m, 1 x 2.m. 
Slovenský pohár žiakov: 1. kolo: 2 x 2.m. BLAHOŽELÁME!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4176.jpg
ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ VÝCVIK
Žiaci 6. ročníka absolvujú v týždni od 17.1. do 24.1.2018 (22.1. riadne vyučovanie) zdokonaľovací plavecký výcvik. Nadobudnuté základy plávania si žiaci osvoja prostredníctvom uvedeného plaveckého výcviku, ktorý zároveň slúži na posilnenie zdravia žiakov a zvýšenia ich telesnej zdatnosti.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA  
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4175.jpg
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK
Žiaci 3. ročníka absolvujú v týždni od 9.1. do 16.1.2018 (15.1. riadne vyučovanie) zdokonaľovací plavecký výcvik. Vedieť plávať dnes predstavuje komplexnú a trvalú zručnosť, ktorá sa významnou mierou podieľa na kvalite zdravia. Náš ŠVP tak umožňuje žiakom získať nové podnety a odstrániť ich plaveckú negramotnosť.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4171.jpg
LYŽIARSKY VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ KURZ
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka prebehne v dňoch 8.1. až 12.1.2018 (pondelok - piatok) v našom lyžiarskom rezorte LEVOČSKÁ DOLINA. Účastníkom výcvikového kurzu prajeme okrem snehu aj veľa lyžiarskych úspechov a zážitkov.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4168.jpg
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Dňa 9.1.2018 (utorok) sa uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE.
15:30 hod.: Rada rodičov.
16:00 hod.: triedne RZ ročníky 1. - 8. (kmeňové triedy)
 17:00 hod.: RZ 9. ročník v školskej jedálni.
 
Tešíme sa na Vás!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_4169.jpg
VITAJ NOVÝ ROK 2018!
Nech prichádzajúci Nový rok 2018 naplní Vaše srdcia nádejou, otvorí Vám nové možnosti a prinesie Vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme Vám krásny Nový rok 2018!  
Vaša ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
___2018___________________________________ ❀❀UČENIEJAZYKYŠPORTUMENIEOLYMPIÁDYKRÚŽKY❀______
img_3955.jpg
MIKULÁŠ V KINE
Milí žiaci! Pripravili sme pre Vás pútavé a originálne MIKULÁŠSKE prekvapenie. V piatok 15.12.2017 sa vyberieme do KINA v Spišskej Novej Vsi a pozrieme si zaujímavé filmové predstavenie (5. - 9. roč.). Tešíme sa!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_4034.jpg
FLORBALOVÝ TURNAJ
Dňa 14.12.2017 (štvrtok) čaká žiakov 7. - 9. ročníka FLORBALOVÝ TURNAJ. Družstvo tvorí minimálne 4 a maximálne 7 hráčov z každej triedy. Z triedy sa môže zúčastniť aj viac družstiev. Vylosovanie prebehne na začiatku turnaja o 14:00 hodine v školskej telocvični.  
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_4031.jpg
ŠALIANSKY MAŤKO
Dňa 14.12.2017 prebehne školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí - ŠALIANSKY MAŤKO.
Súťažiacim prajeme veľa úspechov.
 
Tešíme sa na Vás!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_4032.jpg
PYTAGORIÁDA 39. ROČNÍK
  Vo štvrtok 14.12.2017 sa uskutoční školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Kategórie: P3, P4, P5, P6, P7 a P8. Prajeme Vám veľa matematických úspechov!
 
Tešíme sa na Vás! 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_4033.jpg
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
V stredu 13.12.2017 sa uskutoční školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ 28. ročník), kategórie 1A a 1B. Žiaci si preveria svoje vedomosti v dvoch častiach písomnej a ústnej.
TEŠÍME SA NA VÁS!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3949.jpg
VIANOČNÉ KREATÍVNE DIELNE
Milí žiaci! Opäť nastal čas vianočnej nálady, prianí a darčekov. V týždni od 11.12. do 14.12.2017 si pre Vás jednotliví učitelia pripravili naše tradičné VIANOČNÉ DIELNE. Príďte sa opäť zabaviť a vytvoriť niečo zaujímavé.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3974.jpg
FLORBALOVÝ TURNAJ
Dňa 7.12.2017 (štvrtok) čaká žiakov 5. a 6. ročníka FLORBALOVÝ TURNAJ. Družstvo tvorí minimálne 4 a maximálne 7 hráčov z každej triedy. Z triedy sa môže zúčastniť aj viac družstiev. Vylosovanie prebehne na začiatku turnaja o 14:00 hodine v školskej telocvični.  
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
_________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3948.jpg
BESEDA 'PROFORIENT'
Dňa 7.12.2017 (štvrtok) čaká žiakov 9. ročníka beseda o dôležitosti výberu svojho budúceho povolania. Veríme, že aj takáto forma im pomôže rozhodnúť sa správne pred vypísaním prihlášky. 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3815.jpg
RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)
bude žiakom 6.-9. ročníka poskytnuté na deň 22.11.2017 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – riadny termín testovania žiakov 5. ročníka - Testovanie T5.

 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3769.jpg
DENTAL ALARM (ZDRAVÉ ZÚBKY)
10.11.2017 (piatok) sa stretnú žiaci ročníkov 1. - 4., ktorí sa zapojili do osvetového programu 'DENTAL ALARM’ so školiteľmi. Deti sa počas inštruktáže naučia správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí Vášmu dieťaťu zdravé zúbky po celý život.
 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3679.jpg
55 🎈BLAHOŽELÁME ŠKOLE 🎈55
5.11.2017 uplynie presne 55. rokov od vzniku NAŠEJ ŠKOLY. Pri tejto príležitosti Vás všetkých pozývame na 'blahoželanie škole', ktoré sa uskutoční 7.11.2017 o 17:00 hodine v priestoroch areálu školy, kde sa budú púšťať (za každú triedu jeden) BALÓNY ŠŤASTIA! 
 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3473.jpg
POZOR! ZBER PAPIERA!
Milí žiaci a rodičia, určite sa vo Vašej domácnosti nahromadili rôzne letáky, noviny a kartóny. Práve preto môžte využiť ZBER PAPIERA, ktorý prebehne v našej škole od 6.11. do 10.11.2017. ĎAKUJEME VÁM!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3494.jpg
JESENNÉ PRÁZDNINY
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 30.10. do 31.10.2017 prebehnú JESENNÉ PRÁZDNINY.
Školské vyučovanie opäť začne vo štvrtok
2.11.2017.
Prajeme Vám príjemné prežitie jesenných prázdnin!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
_________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3490.jpg
RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)
bude žiakom 1.-9. ročníka poskytnuté na deň 27.10.2017 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – okresný Metodický deň pre učiteľov ZŠ.

 
_________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3497.jpg
IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
Milé prváčky, milí prváci!
Na známosť sa Vám všetkým dáva, ohromná a radostná správa. Do rádu žiackeho prijmeme Vás všetkých prváčikov dňa 24. októbra 2017
Tešíme sa na Vás všetkých.
ŠKD, ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA  
  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3487.jpg
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Dňa 23.10.2017 sa opäť stretneme v našej školskej knižnici. Čaká nás už 13. ročník Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý je pripravený pre žiakov ročníkov 1.- 8. Pre všetkých účastníkov sú pripravené zaujímavé súťaže, ktoré naši čitatelia určite hravo zvládnu!
 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA  
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3366.jpg
eTWINNING JESEŇ 2017
V dňoch od 10.10. do 13.10.2017 sa naše dvojičky opäť vyberú navštíviť kamarátov z mesta ŠTERNBERK v ČR. Už teraz sa tešíme na dni, ktoré budú plné aktivít a zaujímavého programu. TEŠÍME SA! ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3358.jpg
SAMOSPRÁVA MESTA LEVOČA
Dňa 5.10.2017 sa naši ôsmaci stretnú na Mestskom úrade v Levoči s pánom primátorom PaedDr. Milanom Majerským. V rámci predmetu občianska náuka je pre nich okrem besedy pripravená návšteva MATRIČNÉHO ÚRADU a POLÍCIE. ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA  
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3277.jpg
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Dňa 2.10.2017 sa uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE. 15:30 hod.: RADA RODIČOV (v 9.A triede), 16:00 hod.: PLENÁRNE RZ (v ŠJ) a od 16:30 hod.: TRIEDNE RZ (kmeňové triedy) ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3290.jpg
SÚŤAŽ - TALENTÁRIUM 55
Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna správa, že z našej školy sa v jeseni 55-ročná dáma stáva. A tak my, jej malé aj veľké deti, rozličnými talentami oplývajúce, potešiť ju chceme a tvorivou aktivitou obdarovať ju smieme. Preto na našej škole v najbližších mesiacoch bude prebiehať súťaž: TALENTÁRIUM 55! 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3222.jpg
ZASADNUTIE RADY ŠKOLY
Dňa 25.9.2017 sa bude konať zasadnutie Rady školy pri ZŠ v Levoči, Gašpara Haina 37 o 16:00 hodine v kabinete ročníkov 1. - 4.
Mgr. Mária Guffová, predseda RŠ

  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3230.jpg
BIELA PASTELKA 22.9.2017
22.9.2017 prebehne v našej škole zbierka, ktorú organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Aj vy sa môžete zapojiť a zároveň tak pomôcť Vašim príspevkom.
ĎAKUJEME!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3206.jpg
JESENNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2017
Opäť čaká ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý sa bude niesť v znamení jesene, športu a chutného gulášu. Čakáme Vás v sobotu 30.9.2017 od 9:00 do 12:00 hod. Informácie o športovom dni dostanete aj prostredníctvom tr. učiteľov a TU!. 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3208.jpg
ÚČELOVÉ CVIČENIE V PRÍRODE
Dňa 29.9.2017 strávime deň v prírode plný rôznych aktivít. Naučíme sa, ako podať prvú pomoc, precvičíme si určovanie svetových strán, spoločne určíme jednotlivé druhy prírodnín a čakajú nás aj rôzne športové aktivity.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3214.jpg
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2017
Z iniciatívy RADY EURÓPY v Štrasburgu sa aj tento september zapoja žiaci našej školy (5. - 9. roč.) do aktivity EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV dňa 26.9.2017.
TEŠÍME SA NA VÁS!
 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA  
  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3185.jpg
OZNAM - ŠKD 
Vážení rodičia! Chceme Vás oboznámiť so zmenou odchodu dieťaťa z ŠKD v sprievode - zákonného zástupcu (rod. príslušníka) v šk. r. 2017/2018.
Bližšie informácie Vám poskytnú p. vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach od 4.9. do 8.9.2017.  
ZŠ, G. Haina 37, Levoča 
 _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
PONUKA KRÚŽKOV - ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Prinášame Vám ponuku krúžkov, ktoré sú aktuálne pre nový školský rok 2017/2018. 
Viac sa o jednotlivých krúžkoch dozviete aj od vedúcich krúžkov. 
    ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
  
  _________________________________________________________❀❀ 1962 - 2017 ❀❀ 55 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY ❀❀___________
img_3103.jpg
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Milí rodičia, milí žiaci!
Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4.9.2017 (pondelok) v priestoroch areálu školy o 8:00 hodine.
Tešíme sa na Vás!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
  
 _______________________________________________________________________________________________
img_2983.jpg
LETNÉ PRÁZDNINY
Milí žiaci!
Prajeme Vám leto plné slnka a hier.
"KRÁSNE LETNÉ PRÁZDNINY"
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA  
 _______________________________________________________________________________________________
img_2982.jpg
PANI UČ. ALŽBETA RICHNAVSKÁ
Aj p. uč. PaedDr. Alžbeta Richnavská dnes zasadla za školskú katedru poslednýkrát. 'Účelom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné.' Aj Vám
pani učiteľka prajeme krásne dni vo Vašej ďalšej etape života.
ĎAKUJEME VÁM!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_2969.jpg
PANI UČ. JARMILA TATARKOVÁ
P. uč. Mgr. Jarmila Tatarková dnes zasadla za školskú katedru poslednýkrát. 'Lepšie ako tisíce dní svedomitého štúdia je jeden deň s úžasnou učiteľkou.' Pani učiteľke prajeme krásne dni v jej ďalšej etape života.
ĎAKUJEME VÁM!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_2240.jpg
ŠTVRTÁCKY ŠPORTOVÝ VEČER

Ahojte štvrtáci! V stredu 28.6.2017 sme pre Vás pripravili večer plný aktivít, športu a zábavy. Máte sa naozaj na čo tešiť! Pripravte si dobrú náladu pretože večer bude prebiehať od 17:00 hodiny až do 22:00 hodiny. Tešíme sa na Vás!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_2172.jpg
ZASADNUTIE RADY ŠKOLY

Dňa 26.6.2017 sa bude konať zasadnutie Rady školy 
pri ZŠ v Levoči, Gašpara Haina 37 o 16:00 hodine
v kabinete ročníkov 1. - 4.


Mgr. Mária Guffová, predseda RŠ

 _______________________________________________________________________________________________
img_1980.jpg
OZNAM - ODHLÁSENIE ZO STRAVY
Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlásiť sa z obedov zo dňa 29.6.2017 a 30.6.2017 je možné do 28.6.2017 do 10:00 hod.
Dňa 30.6.2017 sa budú obedy vydávať od 8:15 hod. do 9:30 hod.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!
Iveta Falaštová, vedúca ŠJ

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_1979.jpg
BESEDA S GABRIELOU FUTOVOU
Mladí čitatelia z nášho školského ČITATEĽSKÉHO KRÚŽKU v rámci odmeny za celoročnú prácu navštívia dňa 21.6.2017 Krajskú knižnicu v Prešove. Privíta ich a pobeseduje s nimi ich najobľúbenejšia pani spisovateľka Gabriela FUTOVÁ.
Už teraz sa veľmi tešíme!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_1975.jpg
ZLATÁ MAKOVIČKA
CVČ v spolupráci s Mestom Levoča a Mládežníckym parlamentom pozývajú našich žiakov v nominácii najúspešnejší žiak, a to: O. N. Gunárovú, E. Lorkovú a S. Škovirhovú, na udeľovanie cien ‘ZLATÁ MAKOVIČKA’. Oceňovanie sa uskutoční 15.6.2017 v priestoroch historickej Radnice Mesta Levoča.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 

 _______________________________________________________________________________________________
img_1971.jpg
STREETBALL 2017
V utorok 13. júna 2017 sa uskutoční už 16. ročník súťaže STREETBALL 2017 (školský rok 2016/2017), kde si žiaci overia svoje basketbalové zručnosti.
Súťažiacim, ktorí budú reprezentovať našu školu prajeme veľa športových úspechov!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_1863.jpg
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Dňa 13.6.2017 (utorok) sa uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE. 
15:30 hod.: RADA RODIČOV (v 9.C triede)
16:00 hod.: CELOŠKOLSKÉ RZ (v ŠJ)
 16:30 hod.: TRIEDNE RZ (kmeňové triedy)

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1231.jpg
ŠKOLA V PRÍRODE 'ZUBEREC'
  Od 5.6. do 9.6.2017 čaká žiakov tried 2.A, 2.C, 4.A a 4.C pobyt v ŠKOLE V PRÍRODE. Naši žiaci strávia týždeň plný rôzneho programu a aktivít v krásnom prostredí Zuberca.
Prajeme Vám príjemný pobyt!
ZŚ, G. Haina 37, LEVOČA

 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1318.jpg
SPEVÁCKY SÚBOR 'SOVIČKA'
Dňa 4. júna 2017 (nedeľa) vystúpia žiaci nášho detského speváckeho súboru 'SOVIČKA' v mestskom parku v Levoči v rámci programu osláv MDD 2017. Príďte sa s nami zabaviť.
 
Prajeme Vám zaujímavý deň!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1205.jpg
PROJEKT 'VYCHOVANÍ VÝCHOVAMI'
Dňa 2. júna 2017 (piatok) sa žiaci druhého stupňa ZŠ, G. Haina 37 v Levoči môžu tešiť na 'PROJEKTOVÝ DEŇ 'VYCHOVANÍ VÝCHOVAMI', kde si výchovné predmety vyskúšajú NETRADIČNE. Prajeme Vám zaujímavý deň!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1226.jpg
'BOTANIKIÁDA 2017'
Dňa 31.5.2017 sa uskutoční v botanickej záhrade v Košiciach 8. ročník projektu Botanikiáda - 'Rastlinní privandrovalci'. Školu budú reprezentovať žiačky Simona IĽAŠOVÁ a Slavomíra BENDŽALOVÁ (5. roč.). Prajeme Vám veľa úspechov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1227.jpg
FOTOGRAFOVANIE TRIED
Dňa 31. mája 2017 sa v našej škole uskutoční fotografovanie triednych kolektívov žiakov 1. - 9. ročníka. Cena fotografie: TRIEDA 0,90 EUR, KAMARÁTSKA 0,90 EUR.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1214.jpg
STRETNUTIE RODIČOV ŠKOLA V PRÍRODE
Dňa 25.5.2017 pozývame na stretnutie rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia školy v prírode v Zuberci. ŠvP sa zúčastnia žiaci II.A, II.C, IV.A, IV.C triedy. Zasadnutie sa uskutoční v II.C triede o 16.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu!
Pani učiteľky: V. Starinská, Z. Labudová, M. Štramová a M. Guffová
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1198.jpg
KEĎ DREVO SPIEVA VÝSTAVA
Dňa 25.5.2017 čaká 3.A, 3.B a 3.C návšteva kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach, kde je inštalovaná jedinečná výstava ľudových hudobných nástrojov z celého Spiša.
Prajeme Vám veľa hudobných zážitkov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1195.jpg
EXKURZIA SOLIVAR PREŠOV
Dňa 25.5.2017 čaká žiakov 6. ročníka tradičná exkurzia "SOLIVAR - PREŠOV". Žiaci absolvujú prehliadka budov - technických pamiatkových objektov, ktoré sa nachádzajú v Solivare: Šachtu Leopold, Zásobníky - soľanky a Varňu František.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1196.jpg
BESEDA SO SPISOVATEĽOM
V utorok 23. mája 2017 nás príde navštíviť spisovateľ - pán Valentín ŠEFČÍK - autor litertúry pre deti. Naši druháci sa už teraz môžu tešiť na zaujímavé rozprávanie o jeho knižkách a príbehoch.
Prajeme Vám veľa zážitkov!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1191.jpg
ATLETIKA OKRESNÉ KOLO
V utorok 23. mája 2017 sa opäť na atletickej dráhe našej školy uskutoční OKRESNÉ KOLO v atletike žiakov a žiačok základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažiacim, ktorí budú reprezentovať našu školu prajeme veľa športových úspechov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1153.jpg
EXKURZIA PLANETÁRIUM PREŠOV
Dňa 17.5.2017 sa žiaci 9.A, 9.B a 9.C zúčastnia exkurzie v planetáriu a hvezdárni v Prešove. Žiaci sa dozvedia nové zaujímavé informácie z fyziky - astrológie. Budú obdivovať nočnú oblohu posiatu hviezdami, najvýznamnejšie súhvezdia oblohy a pozorovať zdanlivý pohyb planét a Mesiaca.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1150.jpg
EXKURZIA - AUSCHWITZ
Dňa 16.5.2017 čaká žiakov 9. ročníka prehliadka koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Návšteva vyhladzovacieho tábora Osvienčim je každoročnou školskou aktivitou, ktorej cieľom je poukázať na hrôzy tábora, ktoré sa uchovávajú pre ďalšie generácie.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_1103.jpg
'MLADÝ ZÁCHRANÁR CO'
10.5.2017 čaká družstvo žiakov 5.B triedy súťaž MLADÝ ZÁCHRANÁR CO. Súťaž má charakter vedomostnej, zručnostnej a športovej súťaže. Súťažné disciplíny sú zostavené na báze prierezového učiva „Ochrana života a zdravia“.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 
 
________________________________________________________________________________________________
img_0627.jpg
eTWINNING SR - ČR
V dňoch 2. až 5. mája 2017 opäť privítame našich priateľov z nášho PARTNERSKÉHO PROJEKTU - eTWINNING z mesta ŠTERNBERK, Česká republika. Čakajú nás dni plné rôznych aktivít a spoznávania. Opäť sa na Vás tešíme v našom krásnom meste LEVOČA.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0808.jpg
RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)
bude žiakom 1.-9. ročníka poskytnuté na deň 5.5.2017 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0626.jpg
'DEŇ ZEME 2017'
2.5.2017 sa opäť zapojíme do projektu DEŇ ZEME 2017, ktorý je venovaný našej ZEMI. Nechajme rozkvitnúť v tento deň našu školu a zapojme sa všetci do projektu "DARUJME ŠKOLE RASTLINKU". Dňom Zeme chceme opäť upozorniť na celkové DOPADY ničenia
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0463.jpg
'MAJSTER PAVOL 500'
500 ROKOV DIELA MAJSTRA PAVLA (1517 - 2017) si pripomenieme aj v našej škole prostredníctvom projektového pásma "MAJSTER PAVOL 500", ktoré je pripravené pre žiakov 5. - 8. ročníka dňa 27.4.2017. Bol rezbárom, sochárom a hlavne tvorcom najvyššieho dreveného oltára na svete. Máte sa na čo tešiť! 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0601.jpg
'SMETANKOVO - MÚZEUM'
  Naši druháci navštívia 27.4.2017 (štvrtok) MÚZEUM ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV - SMETANKOVO. Žiaci budú mať možnosť vidieť jedinečné múzeum ľudových hudobných nástrojov, ktorého zbierky vytvárajú zaujímavé exponáty ľudových kultúr sveta.
Prajeme Vám veľa hudobných zážitkov!
  ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0607.jpg
'SPELLING BEE 2017'
 Súťaž v správnom hláskovaní a tvorbe slov z písmen v anglickom jazyku pokračuje dňa 26.4.2017 (streda) v dvoch kategóriách 1A a 1B OKRESNÝM KOLOM. Našu školu budú reprezentovať víťazi školského kola.
Prajeme Vám veľa úspechov a koncentrácie!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0604.jpg
'LITERÁRNO DEJEPISNÁ EXKURZIA'
  25.4.2017 čaká žiakov 7. ročníka zaujímavá LITERÁRNO - DEJEPISNÁ exkurzia. Žiaci navštívia lyceálnu knižnicu, drevený artikulárny kostol, hrad v Kežmarku a rodný dom Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej.
Prajeme Vám deň plný zážitkov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0606.jpg
'AKO SA SPRÁVNE UČIŤ'
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči pripravilo pre žiakov 5. ročníka dňa 25.4.2017 besedu pod názvom "AKO SA SPRÁVNE UČIŤ".
Žiakov čaká program rôznych aktivít a spôsobov ako sa správne učiť.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0599.jpg
'BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA'
Dňa 25.4.2017 (utorok) budú reprezentovať našu školu žiaci v OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY (51. ročník). Kategória D 6. a 7. ročník.
Súťažiacim prajeme veľa riešiteľských úspechov. 

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0590.jpg
'FUTBALOVÝ TURNAJ'
Školský halový futbalový turnaj sa uskutoční dňa 21.4.2017 o 13:45 hodine v školskej telocvični. Družstvá budú tvoriť 4 hráči (1 brankár + 3 hráči v poli). Jedno družstvo môžu tvoriť hráči z rôznych tried. Tak neváhajte a prihlášku so zoznamom hráčov odovzdajte p. uč. R. Gadušovi do 21.4.2017 do 10:00 hod.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0582.jpg
'SPELLING BEE 2017'
1. ročník tejto zaujímavej súťaže, ktorú poznajú angličtinári po celom svete prichádza aj k nám. Súťaž v správnom hláskovaní a tvorbe slov z písmen v anglickom jazyku sa bude konať dňa 20.4.2017 v dvoch kategóriách 1A a 1B. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do okresného kola tejto súťaže.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0352.jpg
'VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY'
Začínajú sa SVIATKY VEĽKEJ NOCI a s nimi aj VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY, ktoré sa konajú v termíne od 13. apríla 2017 (štvrtok) do 18. apríla 2017 (utorok).
Školské vyučovanie sa opäť začne v stredu 19. apríla 2017.
Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 
 _______________________________________________________________________________________________
17798966_444200105919178_7628096666582064944_n.jpg
'DEŇ NARCISOV 2017'
Počas dnešného DŇA NARCISOV, 7.4.2017, sa vyzbieralo
124,84€.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU.
LIGA PROTI RAKOVINE #chcempomahat
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA 
 _______________________________________________________________________________________________
img_0303.jpg
'TRIEDNE' RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Vážení rodičia!
Dovoľujeme si Vás pozvať dňa 10.4.2017 (pondelok) na TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA jednotlivých tried (1. - 9. roč.).
Triedne združenia sa uskutočnia v kmeňových triedach od 16:00 hod.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0233.jpg
'UČITEĽOM NA JEDNU HODINU'
V stredu, 12.4.2017, sa môžete stať "učiteľom na jednu hodinu". Sledujte pokyny na nástenke kde bude pripravená prihláška a informácie k projektu. Neváhajte, zájdite za učiteľom a prihláste sa! Nezabudnite možnosť prihlásenia je do 10.4.2017.
INFORMÁCIE AJ TU! ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0152.jpg
'DEŇ NARCISOV 2017'
Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Dňa 7. apríla 2017 vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov DŇA NARCISOV pomôžete vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom. PRISPEJTE AJ VY! ĎAKUJEME!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0155.jpg
'TABAK'
TICHÝ NEPRIATEĽ ZDRAVIA

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči pripravilo pre žiakov 7. ročníka dňa 6.4.2017 prednášku "TABAK = tichý nepriateľ zdravia - ako povedať NIE". Nácvik sociálnych zručností ako odmietať drogy.
 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0150.jpg
'TESTOVANIE T9 - 2017'
Riaditeľka ZŠ, G. Haina 37 v Levoči v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom 5.- 8. ročníka na deň 5.4.2017 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - celoslovenské Testovanie T9 – 2017.
 _______________________________________________________________________________________________
img_0231.jpg
'MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA'
Dňa 4.4.2017 (utorok) budú reprezentovať našu školu žiaci v OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY V MATEMATIKE (66. ročník). Kategórie Z6, Z7 a Z8 (časti I./II.).
Súťažiacim prajeme veľa riešiteľských úspechov. 

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0148.jpg
'DEŇ UČITEĽOV'
Dňa 29.3.2017 sa v Mestskom divadle v Levoči konalo oceňovanie levočských pedagógov pri príležitosti DŇA UČITEĽOV. Ocenenie si z rúk primátora mesta prevzali p. uč. Mgr. Monika HÁMOROVÁ, bývala p. uč. Brigita ALBERTOVÁ a pani Dana ŠARISKÁ.
BLAHOŽELÁME VÁM!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0126.jpg
 'POZVÁNKA PRE ŽIAKOV 7. ROČNÍKA'
V piatok 31.3.2017 od 17:00 do 22:00 hod. Vás čaká ďalší ročník
 "VEČERNÉHO ČITATEĽSKÉHO MARATÓNU".
Pripravte sa na večer plný záhad a čítania.
POZOR! Všetko sa začína V JEDEN TMAVÝ PIATKOVÝ VEČER!
TEŠÍME SA NA VÁS!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0145.jpg
 ‘POZVÁNKA PRE PREDŠKOLÁKOV'
V rámci spolupráce ZŠ a MŠ srdečne pozývame predškolákov a rodičov dňa 28.3.2017 (15:00 - 16:00 hod.) na zaujímavé popoludnie do našej ZŠ, G. Haina 37 v Levoči. Vydajte sa s nami cestou-necestou do rozprávky, kde sa vždy niečo deje. Pripravili sme pre Vás rôzne aktivity, hry, súťaže a prekvapenie.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0103.jpg
 ‘DEŇ UČITEĽOV’
  Mesto Levoča, primátor mesta PaedDr. Milan Majerský
Vás pozýva na slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti DŇA UČITEĽOV 29. marca 2017 o 16:00 hodine v priestoroch Mestského divadla v Levoči. 
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0119.jpg
 'KIDS CROSSFIT GAMES 2017'
  Milí naši športovci! Od utorka Vás čaká nová súťaž v pohybovej zdatnosti KIDS CROSSFIT GAMES 2017, ktorá bude pozostávať z troch kôl. 1. kolo sa uskutoční v utorok 28.3.2017 o 13:45 hod. v telocvični školy. Prihláste sa do súťaže u p. uč. Mgr. R. Gaduša a p. uč. Mgr. M. Vojtaššákovej.

VIAC ČÍTAJTE TU! ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0081.jpg
 RUSKÝ ALEBO NEMECKÝ JAZYK’
  Milí rodičia, milí šiestaci! Dňa 24.3.2017 sa uskutoční popoludnie pod názvom „CHCETE VEDIEŤ NEMECKY/RUSKY?“ v rámci ktorého bude mať Vaše dieťa a Vy možnosť spoznať, čo všetko v rámci vyučovania 2. CJ Vaše dieťa čaká. Pripravené sú prezentácie jazykov, ukážky z vyučovacích hodín a rôzne aktivity.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_0124.jpg
 ‘STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM’
  23.3. a 24.3.2017 sa môžu naši mladší čitatelia (1. - 4. roč.) tešiť na dva dni plné zaujímavého čítania pod názvom: STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM. Pripravené je reťazové čítanie, prezentácia zaujímavých kníh zo školskej knižnice, počúvania, dramatizácie, rôznych tvorivých úloh, hádaniek a ešte veľa iného!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0070.jpg
 ‘CHEMICKÁ OLYMPIÁDA OK’
  Okresné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY (CHO) sa uskutoční v priestoroch našej školy vo štvrtok 23.3.2017.
Žiaci, ktorí dosiahli v školských kolách najlepšie výsledky sa stretnú v okresnom kole tejto súťaže.
Riešiteľom súťaže CHO prajeme veľa úspechov!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0076.jpg
 ‘ŠPORTOVEC ROKA 2016’
  Oceňovanie najlepších športovcov mesta Levoča v rámci podujatia ŠPORTOVEC ROKA 2016 sa uskutoční 21.3.2017 v Mestskom divadle v Levoči o 17:00 hodine. Veľmi nás teší, že pri tomto oceňovaní budú aj žiaci našej školy. Tešíme sa s nimi a prajeme im veľa ďalších úspechov v športovej oblasti.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0073.jpg
 ‘BIBLICKÁ OLYMPIÁDA DK’
  Dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY sa uskutoční dňa 21.3.2017. Našu školu bude reprezentovať víťazné družstvo školského kola v zložení Lívia Tokarčíková, Miloš Kredatus a Matúš Sobinovský.
Prajeme vám veľa úspechov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0096.jpg
 ‘MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA’
Dňa 21.3.2017 budú reprezentovať našu školu žiaci Viktória FERENČÁKOVÁ a Nikolaj ŠUTÝ (9.A trieda) v KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY V MATEMATIKE (66. ročník) v Kategórii Z9.
Prajeme Vám veľa riešiteľských úspechov!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0072.jpg
 ‘HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017’
Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutoční 20.3.2017 v Mestskom divadle v Levoči. Naša škola bude mať v 63. ročníku tejto súťaže zastúpenie. Reprezentovať nás budú víťazi jednotlivých kategórií ŠK.  
Prajeme vám veľa úspechov pri vystúpeniach.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_0071.jpg
 ‘MATEMATICKÝ KLOKAN’
V pondelok 20. marca 2017 prebehne najväčšia, medzinárodná súťaž na svete Matematický klokan. Stretneme sa o 8:00 hod. v školskej jedálni. Dokážete to aj tento rok. Vlani súťažilo na celom svete 6 498 345 žiakov.
Všetkým súťažiacim želáme veľa úspechov pri riešení úloh!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9902.jpg
 ‘DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ’
Milí rodičia, milé budúce sovičky. Dňa 16.3.2017 sa uskutoční v budove ročníkov 1.- 4. v čase od 8:00 hod. - 10:00 hod.
'DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ'.
Všetci ste srdečne vítaní! Tešíme sa na Vás!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9889.jpg
'POZVÁNKA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA'
MILÍ PIATACI!
V piatok 17.3.2017 od 17:00 do 22:00 hod. Vás čaká ďalší ročník
 "VEČERNÉHO ČITATEĽSKÉHO MARATÓNU".
Pripravte sa na večer plný zábavy a čítania.
Pripravené sú aktivity, hry a hlavne "ROZPRÁVKOVÝ MARATÓN".
TEŠÍME SA NA VÁS!

 _______________________________________________________________________________________________
img_9969.jpg
'CIRKUSOVÉ PREDSTAVENIE'
Dňa 16.3.2017 sa žiakom 1. - 9. ročníka predstavia artisti so zaujímavým programom v cirkusovom predstavení. Uvidíme rôzne akrobatické čísla, klaunov, žonglérov. Program sprevádza zaujímavá hudba a žiaci, ktorí majú talent a odvahu sa budú môcť do programu zapojiť.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_9973.jpg
'OK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY'
Dňa 16.3.2017 sa v priestoroch našej školy uskutoční ďalší ročník FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY pre žiakov a OGY.
Žiaci, ktorí dosiahli v školských kolách najlepšie výsledky sa stretnú v OKRESNOM KOLE tejto súťaže.
Riešiteľom súťaže FO prajeme veľa úspechov!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_9897.jpg
EXKURZIA 'RTVS'
Vymeniť svoju triedu na jeden deň za televízne štúdio a školskú tašku za fotoaparát, kameru a mikrofón budú môcť žiaci 8. a 9. ročníka 15.3.2017. V tento deň sa žiaci zúčastnia exkurzie v ktorej navštívia Rozhlas a televíziu Slovenska v Bratislave. 
Prajeme veľa televíznych zážitkov!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_9894.jpg
'OK PYTAGORIÁDA ZŠ A OGY'
Dňa 14.3.2017 sa uskutoční OKRESNÉ KOLO PYTAGORÁDY pre žiakov a OGY. Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
Riešiteľom tejto súťaže prajeme veľa úspechov!

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_9904.jpg
'EXKURZIA - 9. ROČNÍK'
Dňa 14.3.2017 naši deviataci navštívia FILOZOFICKÚ FAKULTU KU V RUŽOMBERKU. Katedra anglického jazyka pripravila žiakom zaujímavý program. V tento deň naši žiaci nazrú do života a chodu univerzity, zúčastnia sa prednášky v angličtine a spoznajú aj mesto Ružomberok.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA
 _______________________________________________________________________________________________
img_9836.jpg
'JARNÉ PRÁZDNINY'
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 6.3. do 10.3.2017 prebehnú JARNÉ PRÁZDNINY. Školské vyučovanie opäť začne v pondelok 13.3.2017.
Prajeme Vám príjemné prežitie jarných prázdnin.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9685.jpg
'HVIEZDOSLAVOV KUBÍN'
Pozdravujem vás, lesy, hory ...
Vo štvrtok, 2.3.2017, čaká našich recitátorov ďalší ročník celoštátnej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
Prajeme vám veľa úspechov pri vystúpeniach.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9679.jpg
'JAZYKOVÝ KVET 2017'
V stredu, 1.3.2017, čaká našich angličtinárov krajské semifinále jazykovo umeleckej súťaže pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácií v cudzích jazykoch. Súťažné krajské semifinále sa uskutoční v Prešove.
Prajeme vám veľa úspechov pri reprezentácii.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9474.jpg
'GIVE ME 5 - VEDOMOSTNÁ HRA'
V piatok, 24.2.2017, sa žiaci deviateho ročníka zúčastnia 2. ročníka zábavnej vedomostnej hry pre všetkých milovníkov angličtiny 'GIVE ME 5', ktorú organizuje Gymnázium, sv. Františka Assiského v Levoči.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9334.jpg
ZASADNUTIE RADY ŠKOLY
Dňa 21.2.2017 sa bude konať zasadnutie Rady školy
pri ZŠ v Levoči, Gašpara Haina 37 o 16:00 hodine v kabinete ročníkov 1. - 4.
Mgr. Mária Guffová, predseda RŠ


 _______________________________________________________________________________________________
img_9308.jpg
'KRÁĽ SLOVNEJ ZÁSOBY'
14., 15. a 16. februára 2017 čaká angličtinárov súťaž, ktorá je zameraná na tvorbu ANGLICKEJ SLOVNEJ ZÁSOBY. Žiaci budú riešiť zaujímavé úlohy, ktoré sú z rôznych tém anglického jazyka. Žiak (z ročníka), ktorý dosiahne najväčší počet bodov obdrží titul 'Kráľ anglickej slovnej zásoby'.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9295.jpg
'EKOTOPFILM - ENVIROFILM'
17.2.2017 čaká žiakov ročníkov 1. - 4. a ročníkov 5.,6. a 8. medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Žiaci navštívia Kino Úsmev v Levoči, kde zhliadnu filmy zamerané na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. Vstup je zdarma.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9303.jpg
'VALENTÍNSKA POŠTA'
Milí žiaci, všetky valentínky, ktoré ste vhodili do schránok v oboch budovách školy budú v utorok 14.2.2017 rozdané adresátom.
'Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína. Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené. Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.'

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9203.jpg
'VALENTÍNSKA POŠTA'
Chcete potešiť pozdravom a prianím svojich spolužiakov? Ak áno, svoju valentínku vhoďte do pripravenej schránky. Nezabudnite uviesť meno a triedu adresáta. Svoje pozdravy môžete vhadzovať do schránky od utorka 7.2. do pondelka 13.2. 14.2. obdrží svoju poštu určený adresát. Tešíme sa na vaše pozdravy.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9181.jpg
'POZVÁNKA - KARNEVAL'
Milí žiaci ročníkov 1.- 4.,  dovoľujeme si Vás pozvať na ŠKOLSKÝ KARNEVAL,  ktorý sa uskutoční vo ŠTVRTOK 9.2.2017 o 14:00 hodine v ŠJ. Veríme, že všetci máte už pripravené zaujímavé karnevalové masky a kostýmy.
Tešíme sa na Vás!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9201.jpg
'LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ'
Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka prebehne v dňoch 6.2. až 10.2.2017 v známom lyžiarskom resorte
LEVOČSKÁ DOLINA
.
 Prajeme Vám veľa lyžiarskych úspechov a zážitkov.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9158.jpg
'VENUJTE NÁM 2% Z DANE'
Vážení rodičia a priatelia školy!
Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o darovanie  2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa
§50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.


Vyplnené tlačivá odovzdajte v kancelárii školy, prípadne svojim triednym učiteľom alebo priamo na príslušnom daňovom úrade.


POMÔŽETE NÁM SKVALITNIŤ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES.
Ďakujeme Vám!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane   
 _______________________________________________________________________________________________
img_9051.jpg
'POLROČNÉ PRÁZDNINY'
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 3. februára 2017 (PIATOK)
POLROČNÉ PRÁZDNINY.
Školské vyučovanie opäť začne v pondelok
6.2.2017.
Prajeme Vám príjemné prežitie prázdninového dňa.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9061.jpg
'ČAJ V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI'
Prvé februárové popoludnie je rezervované pre náš tradičný
ČAJ V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI
. Všetci žiaci, ktorí majú záujem o to ako vzniká denník majú dvere do knižnice otvorené.
Streda - 1. februára 2017
od 14:00 hod. v 7.A triede.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9046.jpg
'VÝPIS VYSVEDČENIA'
Milí žiaci, milí rodičia!
V utorok 31. januára 2017 sa končí prvý polrok školského roka 2016/2017. Triedni učitelia rozdajú žiakom jednotlivých tried
VÝPISY VYSVEDČENÍ
s hodnotením.

ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9003.jpg
'OZNAM - ZMENA TERMÍNU'
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov sa PREKLADÁ termín 'LYŽIARSKEHO VÝCVIKOVÉHO KURZU' (7. ročník) na nový termín: 6.2.2017 - 10.2.2017!
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8999.jpg
'ŠALIANSKY MAŤKO'
Dňa 25.1.2017 sa uskutoční OKRESNÉ KOLO súťaže v prednese slovenských povestí. Školu bude reprezentovať žiačka Klára JURČÍKOVÁ (7.A), ktorá vyhrala prvé miesto v školskom kole súťaže.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8967.jpg
'MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA'
Dňa 24.1.2017 budú reprezentovať našu školu žiaci v OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY V MATEMATIKE (66. ročník). Kategória Z5 (časti I./II.) a Kategória Z9 (časti I./II.).
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_9002.jpg
'NOVÉ ŠKOLSKÉ SKRINKY'
Dňa 18.1.2017 dostali triedy, ktoré sa celý prvý polrok šk. roka riadne starali a zamykali svoje šatne 'NOVÉ ŠATŇOVÉ SKRINKY'.
Každý žiak triedy má vlastný priestor pre ukladanie oblečenia, pomôcok, úboru a ďalších vecí.
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8965.jpg
'NA ŠTARTE K MUŽNOSTI'
Dňa 17.1.2017 čaká chlapcov 7. ročníka výchovno-vzdelávací program "Na štarte k mužnosti".
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8964.jpg
DOSPIEVAM
ALEBO ŽIVOT PLNÝ ZMIEN
Dňa 17.1.2017 čaká dievčatá 6. ročníka výchovno-vzdelávací program "Dospievam alebo život plný zmien".
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8956.jpg
'OK OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU'
Dňa 19.1.2017 sa uskutoční OKRESNÉ KOLO Olympiády v NEMECKOM JAZYKU. Reprezentovať nás bude víťazka školského kola: Ema Lorková (9.B).
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8954.jpg
'OK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU'
Dňa 17.1.2017 sa uskutoční OKRESNÉ KOLO Olympiády v ANGLICKOM JAZYKU. Reprezentovať nás budú víťazi školského kola: Ema Lorková (9.B) a Martin Spišský (6.B).
ZŠ, G. Haina 37, LEVOČA

 _______________________________________________________________________________________________
img_8920.jpg
'MIT CHEMIE ZU INNOVATION'
Dnes si žiaci školy prevzali na pôde Štátneho Pedagogického ústavu pomôcky pre predmet CHÉMIA, ktoré získali v rámci medzinárodného projektu, ktorý každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska.
BLAHOŽELÁME!