obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - AKTUALITY
   a + NAŠE ÚSPECHY
   s ŠK. ROK 2018/2019
   a + SKOLSKÝ KLUB DETÍ
   s ŠKOLSKÝ ČASOPIS 37
   s UNPLUGGED
   s T5-2018 T9-2019
   s 2. CUDZÍ JAZYK
   s TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   s ŠKOLA V PRÍRODE
   s DEŇ ZEME
   a - eTWINNING
   IŽK
   eŠKOLY
   ALF
   DESIATAČIK
   ŠKOLSKÁ TV
   ŠKOLSKÝ FACEBOOK 37ka
   JEDÁLNY LÍSTOK
   ZBOROVNA.SK
   s KONTAKTY
  
img_46902.jpgimg_46903.jpgimg_46904.jpgimg_4690.jpgimg_46905.jpg
img_4688.jpg
ŠKOLSKÝ ROK
2018/2019
OPÄŤ S NAMI!
SME
TRIDSAŤSEDMIČKA

img_4689.jpg
img_46972.jpgimg_46973.jpgimg_46974.jpgimg_46975.jpgimg_4697.jpg
LEVOČSKÁ MODERNÁ ŠKOLA
PONUKA ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

URČITE SI NÁJDETE SVOJE AKTIVITY!
ŠKOLSKÉ AKTIVITY
PONUKA KRÚŽKOV
IT AKADÉMIASPOLOČENSKÉ HRY
UNPLUGGED
POČÍTAČOVÝ
OBLEČME SA!
MATEMATIKA HROU
eTWINNING PARTNERSTVO ŠKÔL
SÚBOR SOVIČKA
PENFRIEND SLOVENSKO-WALES
POHYBOVÝ
DEŇ ZEME
RUČNÉ PRÁCE
TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
LEGO
ŠKOLA V PRÍRODE
HEJNÉHO MATEMATIKA
ŠKOLSKÉ MÉDIA TRIDSAŤSEDMIČKA
PLAVECKÝ
ČITATEĽSKÉ BURZY
ČITATEĽSKÝ
ČITATEĽSKÉ MARATÓNY
TURISTICKÝ A CESTOVATEĽSKÝ
MATEMATICKÝ KLOKAN
KREATÍVNY
EXKURZIA OSVIENČIM
PLAVECKÝ
EXKURZIE RTVS, TV JOJ
FUTBALOVÝ
ENGLISH ONE MODERNÁ ANGLIČTINA
CHÉMIA TROCHU INAK
PRÍRODOVEDNÉ EXKURZIE
KARTOVÉ HRY
BESEDY SO SPISOVATEĽMI
SPEVÁCKY
ZELENÁ HLIADKA
MÔJ SVET ANGLIČTINY
SPELLING BEE
PROGRAMOVANIE ROBOTOV
UČITEĽOM NA JEDNU HODINU
HRAVÁ SLOVENČINA
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
MODELÁRSTVO
TVORIVÉ DIELNE
BASKETBALOVÝ
DEŇ VEDY A TECHNIKY
FLORBAL
KVÍZY 1. - 4. ROČNÍKY
ATLETIKA 1. - 4. ROČNÍKY
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠK. KNIŽNÍC
STOLNÝ TENIS
RECITAČNÉ SÚŤAŽE
BEDMINTONOVÝ
img_4682.jpg
VYBERTE SI SVOJE AKTIVITY
AJ V ŠK. ROKU
2018/2019!

img_4683.jpg
img_4684.jpgimg_4685.jpgimg_4687.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web